Skip to content

Jak działa tutoring w OLJ

Tutoring w OLJ jest obowiązkowy w klasach pierwszych liceum, natomiast w pozostałych- dobrowolny. Uczniowie współpracują z tutorem przez cały rok szkolny nad własnymi wybranymi zagadnieniami rozwojowymi lub naukowymi. Częstotliwość spotkań jest dostosowana do potrzeb ucznia. Najczęściej jest to raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie. Są spotkania dłużej trwające i krótsze. Miejscem spotkań jest szkoła- w edukacji stacjonarnej. Na zdalnym nauczaniu tutorzy spotykają się z uczniami online. Mimo, iż każdy proces tutorski jest inny, można go podzielić na etapy:

  1. Poznanie ucznia (talenty, słabe i mocne strony, styl pracy, wartości, plany życiowe)
  2. Wspólne wyznaczenie celów edukacyjnych (określenie obszaru rozwojowego, zaplanowanie działań, kontrakt, umowa)
  3. Realizacja przyjętego planu współpracy (monitoring)
  4. Podsumowanie efektów współpracy (ewaluacja, świętowanie)

 

Nad całością funkcjonowania tutoringu w OLJ czuwa koordynator tutoringu, którego zadaniem jest organizowanie współpracy między uczniami a tutorami, wspieranie tutorów w rozwiązywaniu indywidualnych problemów, organizowanie szkoleń dla tutorów, dbanie o przepływ informacji, udostępnianie materiałów, rozwiązywanie trudnych sytuacji, prowadzenie grupy rozwojowej, promowanie metody, przeprowadzanie ewaluacji.

Nasi partnerzy

 
Skip to content