Spacer wirtualny

Zespół Szkół Jezuitów – prywatna szkoła katolicka: klasy dwujęzyczne z językiem angielskim

Nauczanie dwujęzyczne polega na nauczaniu wybranych przedmiotów zarówno w języku polskim, jak i w języku obcym nowożytnym, w naszym przypadku w języku angielskim. Nauczanie dwujęzyczne jest nowoczesną i innowacyjną formą nauczania języka obcego, która oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo – językowe. Naszym celem jest dążenie do posługiwania się przez uczniów swobodnie w mowie i w piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na takim samym poziomie.

Nauka angielskiego w szkole podstawowej

Od I klasy szkoły podstawowej język angielski obowiązuje w wymiarze 5 godzin lekcyjnych tygodniowo. Tak intensywne nauczanie języka już od I klasy:

 • jest metodą promowaną w Europie i na świecie
 • pomaga szybciej i lepiej opanować język obcy
 • pozwala przyswoić różnego rodzaju treści w bardzo naturalnych sytuacjach
 • pozwala na codzienne konwersacje i stały kontakt z językiem
 • jest doskonałym przygotowaniem do nauki w klasie dwujęzycznej

Od klasy VII szkoły podstawowej uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki w klasie dwujęzycznej, gdzie język angielski prowadzony jest w wymiarze 6 godzin tygodniowo (w tym konwersacje z rodowitą Brytyjką). Ponadto dwa przedmioty nauczane są w systemie dwujęzycznym, co oznacza, iż lekcje prowadzone są częściowo po polsku, częściowo po angielsku w proporcjach dostosowanych do możliwości uczniów. Daje to możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z języka angielskiego w stopniu rozszerzonym wraz z bogatym zasobem słownictwa z różnych dziedzin.

 

Nauka języka angielskiego w liceum

W prywatnym Ogólnokształcącym Liceum Jezuitów od I klasy uczniowie mają możliwość nauki w klasie dwujęzycznej, gdzie język angielski prowadzony jest w wymiarze 6 godzin tygodniowo (w tym konwersacje z rodowitą Brytyjką). Tu także dwa przedmioty nauczane są w systemie dwujęzycznym (częściowo po polsku, częściowo po angielsku), co daje możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z języka angielskiego w stopniu rozszerzonym wraz z bogatym zasobem słownictwa z różnych dziedzin.

 

Dlaczego warto uczyć się w klasie dwujęzycznej?

 • Oferujemy intensywną naukę języka angielskiego
 • Poznajemy literaturę, kulturę i historię krajów anglojęzycznych.
 • Realizujemy projekty w języku angielskim.
 • Bierzemy udział w międzynarodowych wymianach.
 • Korespondujemy z uczniami z zagranicy.
 • Przygotowujemy przedstawienia w języku angielskim.
 • Bierzemy udział w imprezach promujących język i kulturę krajów anglojęzycznych (konkursy z języka angielskiego na poziomie międzyszkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim).
 • Wspieramy uczniów w indywidualnym procesie uczenia się poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych.

 

 

 

 

Nasi partnerzy

%name Dwujęzyczność
%name Dwujęzyczność
%name Dwujęzyczność
%name Dwujęzyczność
%name Dwujęzyczność
%name Dwujęzyczność
%name Dwujęzyczność