Spacer wirtualny

Prywatna szkoła katolicka: klasy dwujęzyczne z językiem hiszpańskim – Zespół Szkół Jezuitów

Ignacy Loyola, założyciel Towarzystwa Jezusowego i człowiek, który dał podwaliny pod stosowany przez naszą szkołę ignacjański model pedagogiczny był Hiszpanem. W ofercie edukacyjnej naszego prywatnego zespołu szkół mamy lekcje języka hiszpańskiego prowadzone przez doświadczonych nauczycieli. Od klasy VII szkoły podstawowej mamy także odziały dwujęzyczne z językiem hiszpańskim.

Nauka hiszpańskiego w szkole podstawowej

  • w klasach IV – VI język hiszpański nauczany jest w wymiarze 3 godzin lekcyjnych tygodniowo. Zajęcia prowadzone są m.in. przez rodowitego Hiszpana. Na lekcjach dużo rysujemy, śpiewamy, odgrywamy scenki z życia codziennego i przygotowujemy przedstawienia,
  • w klasach VII – VIII zajęcia języka hiszpańskiego prowadzone są w wymiarze 5 godzin tygodniowo, częściowo przez rodowitego Hiszpana. Ponadto historia i geografia prowadzone są jako przedmioty dwujęzyczne.

Na lekcjach języka kładziemy nacisk na nabycie umiejętności porozumiewania się, a więc przede wszystkim, rozumienia ze słuchu oraz mówienia. Czytamy również i piszemy wypracowania w języku hiszpańskim, jednak jest to przede wszystkim wstęp do mówienia. Jeśli jest to tylko możliwe, łączymy naukę z rzeczywistymi sytuacjami, np. gotowanie w klasie wraz z opowiadaniem przepisów, scenki u lekarza, przedstawianie pogody w TV czy organizacja pokazu mody.

Lekcje historii i geografii są prowadzone początkowo w języku polskim, następnie, wraz z nabywaniem znajomości języka hiszpańskiego, wprowadzane są elementy tego języka, aż wreszcie niektóre lekcje są całkowicie prowadzone w języku hiszpańskim.

Nauka języka hiszpańskiego w liceum

W prywatnym Ogólnokształcącym Liceum Jezuitów oferujemy nauczanie języka hiszpańskiego w wymiarze trzech godzin tygodniowo na dwóch poziomach – początkującym oraz zaawansowanym. Lekcje prowadzone są m.in. przez  rodowitego Hiszpana. W ramach lekcji języka hiszpańskiego nasi licealiści mogą przygotowywać się do matury z tego języka, a dla chętnych na poziomie zaawansowanym istnieje możliwość uczęszczania na zajęcia przygotowujące do egzaminu DELE (Diploma de español como lengua extranjera).

Polsko-hiszpańska wymiana młodzieży

Nasi uczniowie mają liczne okazje, by wykorzystać nabyte umiejętności językowe poza szkolnymi murami. Do takich okazji należy odbywająca się co roku, polsko-hiszpańska wymiana młodzieży lub, opcjonalnie, wyjazd językowy do szkoły w Alicante.

Dzieci uczące się języka hiszpańskiego w naszej szkole mogą wziąć udział w takich inicjatywach jak m.in.:

 

SEKCJA DWUJĘZYCZNA:

  • mgr Barbara Malinowska – język hiszpański, przewodnicząca
  • mgr  Juan Sebastián Peréz Orta – język hiszpański, konwersacje
  • mgr Michał Kobus – historia dwujęzyczna
  • mgr Karel Dolinski – geografia dwujęzyczna
  • mgr Grzegorz Wojnowski – historia dwujęzyczna

 

 

Nasi partnerzy

Client9
Client8
Client4
Client6
Client5
Client3
Client1