przekaż 1 procent
Spacer wirtualny

Szkoła Podstawowa

Dziecko ma w sobie olbrzymi potencjał rozwojowy. Nasz szkoła podstawowa stwarza warunki, by dziecko mogło się rozwijać w sposób zdrowy, bezpieczny, harmonijny i wszechstronny, poszerzając w tym czasie swoją wiedzę i umiejętności. Zwyczajowo rozumiana nauka (czytanie, pisanie, liczenie itd.) choć ważna jest tylko częścią funkcji spełnianej przez szkołę. Chcemy by w naszej szkole obok nauki, każde dziecko otrzymało także wsparcie w budowaniu różnego rodzaju relacji, odkrywaniu i rozwijaniu swoich talentów, uczeniu się samodzielności i wytrwałości czy poszerzaniu horyzontów.

Działanie naszej szkoły opieramy na następujących założeniach:

 • cel edukacji musi współgrać z konkretnym uczniem;
 • dziecko potrzebuje miłości, akceptacji uznania i wsparcia, dopiero gdy tego doświadcza jest zdolne respektować zasady;
 • potrzebna jest ścisła współpraca między rodziną naszych uczniów a szkołą;
 • szkoła obok rozwoju intelektu musi dbać o rozwój fizyczny, emocjonalny, duchowy i społeczny.
uczniowie

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018

KLASY I-III

Zajęcia obowiązkowe:

 • zajęcia zgodne z podstawą programową MEN

oraz

 • codziennie j. angielski (w kl. I po 30 min., w kl. II – III po 45 min.)
 • basen – 45 min. w ramach zajęć z wychowania fizycznego
 • zajęcia artystyczne: 5 h lekcyjnych ponad podstawę programową, w tym: zajęcia umuzykalniające (rytmika, chór), taniec, teatr, zajęcia plastyczne

 

Zajęcia dodatkowe (w ramach czesnego):

 • świetlica czynna w godzinach 7.00 – 18.00
 • codziennie czas na świeżym powietrzu
 • różnorodne zajęcia dodatkowe (tworzone w zależności od potrzeb) m.in.: nauka gry na flecie szkolnym, zajęcia plastyczne, judo, gimnastyka korekcyjna

Zajęcia dodatkowe (dodatkowo płatne, uruchomiane w zależności od zainteresowania):

 • m.in. ceramika, szachy, dodatkowy basen, dodatkowy język obcy, nauka gry na pianinie

 

KLASY IV

Zajęcia obowiązkowe:

 • zajęcia zgodne z podstawą programową MEN

oraz

 • j. angielski 5 x 45 min.
 • basen – 45 min. w ramach zajęć z wychowania fizycznego
 • drugi język obcy (j. hiszpański /j.niemiecki -3 x 45min)

 

Zajęcia dodatkowe (w ramach czesnego):

 • świetlica czynna w godzinach 7.00 – 18.00
 • różnorodne zajęcia dodatkowe (tworzone w zależności o potrzeb) m.in.: drugi język obcy, nauka gry na flecie szkolnym, zajęcia plastyczne, judo, taniec
 • Zajęcia dodatkowe (dodatkowo płatne, uruchomiane w zależności od zainteresowania): m.in. ceramika, szachy, dodatkowy basen, nauka gry na pianinie 

 

KLASY V-VI

Zajęcia obowiązkowe:

 • zajęcia zgodne z podstawą programową MEN

oraz

 • j. angielski 5 x 45 min.
 • drugi język (hiszpański lub niemiecki, w zależności od zainteresowania) 3×45 min
 • basen – 45 min. w ramach zajęć z wychowania fizycznego

 

Zajęcia dodatkowe (w ramach czesnego):

 • różnorodne zajęcia dodatkowe (tworzone w zależności od potrzeb i zainteresowań): sportowe, artystyczne, naukowe, przygotowujące do konkursów

 

KLASA VII DWUJĘZYCZNA

Zajęcia obowiązkowe:

 • zajęcia zgodne z podstawą programową MEN

oraz

 • j. hiszpański (4 lub 5 x 45 min. – w zależności od ramowych planów nauczania)
 • przedmioty prowadzone częściowo po hiszpańsku: historia i biologia
 • drugi język (angielski) (4 x 45 min.)
 • basen – 45 min. w ramach zajęć z wychowania fizycznego

 

Zajęcia dodatkowe (w ramach czesnego):

 • różnorodne zajęcia dodatkowe (tworzone w zależności od potrzeb i zainteresowań): sportowe, artystyczne, naukowe, przygotowujące do konkursów,

 

KLASA VII OGÓLNA

Zajęcia obowiązkowe:

 • zajęcia zgodne z podstawą programową MEN

oraz

 • j. angielski (4 lub 5 x 45 min. – w zależności od ramowych planów nauczania)
 • drugi język (niemiecki) (4 x 45 min.)
 • basen – 45 min. w ramach zajęć z wychowania fizycznego

 

Zajęcia dodatkowe (w ramach czesnego):

 • różnorodne zajęcia dodatkowe (tworzone w zależności od potrzeb i zainteresowań): sportowe, artystyczne, naukowe, przygotowujące do konkursów

 

Nasi partnerzy

Client8
Client4
Client7
Client6
Client5
Client3
Client1