Skip to content

Prywatna szkoła podstawowa – Zespół Szkół Jezuitów w Gdyni

Każde dziecko ma w sobie olbrzymi potencjał rozwojowy. Nasza prywatna katolicka szkoła podstawowa stwarza warunki, by mogło się ono rozwijać w sposób zdrowy, bezpieczny, harmonijny i wszechstronny, poszerzając w tym czasie swoją wiedzę oraz umiejętności. Zwyczajowo rozumiana nauka (czytanie, pisanie, liczenie itd.) choć ważna, jest tylko częścią funkcji spełnianej przez szkołę. Jako pedagodzy zainspirowani dokonaniami nauczania jezuickiego chcemy, by w naszej szkole obok nauki, każde dziecko otrzymało także wsparcie w budowaniu różnego rodzaju relacji, odkrywaniu i rozwijaniu swoich talentów, uczeniu się samodzielności i wytrwałości, czy poszerzaniu horyzontów.

Działanie naszej szkoły opieramy na następujących założeniach:

  • każde dziecko jest inne, dlatego naszą pracę opieramy na znajomości każdego ucznia;
  • dziecko potrzebuje miłości, akceptacji uznania i wsparcia, dopiero gdy tego doświadcza jest zdolne respektować zasady;
  • potrzebna jest ścisła współpraca między rodziną naszych uczniów a szkołą;
  • szkoła obok rozwoju intelektu musi dbać o rozwój fizyczny, emocjonalny, duchowy i społeczny.
Szkoła podstawowa i „0”

Nasi partnerzy

 
Skip to content