Spacer wirtualny

Prywatna szkoła podstawowa – Zespół Szkół Jezuitów w Gdyni

Każde dziecko ma w sobie olbrzymi potencjał rozwojowy. Nasza prywatna katolicka szkoła podstawowa stwarza warunki, by mogło się ono rozwijać w sposób zdrowy, bezpieczny, harmonijny i wszechstronny, poszerzając w tym czasie swoją wiedzę oraz umiejętności. Zwyczajowo rozumiana nauka (czytanie, pisanie, liczenie itd.) choć ważna, jest tylko częścią funkcji spełnianej przez szkołę. Jako pedagodzy zainspirowani dokonaniami nauczania jezuickiego chcemy by w naszej szkole obok nauki, każde dziecko otrzymało także wsparcie w budowaniu różnego rodzaju relacji, odkrywaniu i rozwijaniu swoich talentów, uczeniu się samodzielności i wytrwałości czy poszerzaniu horyzontów.

Działanie naszej szkoły opieramy na następujących założeniach:

 • każde dziecko jest inne, dlatego naszą pracę opieramy na znajomości każdego ucznia;
 • dziecko potrzebuje miłości, akceptacji uznania i wsparcia, dopiero gdy tego doświadcza jest zdolne respektować zasady;
 • potrzebna jest ścisła współpraca między rodziną naszych uczniów a szkołą;
 • szkoła obok rozwoju intelektu musi dbać o rozwój fizyczny, emocjonalny, duchowy i społeczny.


Szkoła podstawowa – oferta na rok szkolny 2019/2020


ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY „ZERÓWKA” dla dzieci 5 i 6 letnich

 • grupa  max 16-osobowa
 • zajęcia zgodne z podstawą programową MEN w godzinach 8.30 – 13.30

      oraz

 • codziennie j. angielski 
 • dodatkowe zajęcia w ramach czesnego: basen, rytmika, gimnastyka korekcyjna, zajęcia artystyczne
 • religia
 • od 13.30 – 18.00 świetlica
 • dodatkowo płatne: ceramika
 • catering (płatny dodatkowo) – II śniadanie, obiad, podwieczorek


KLASY I-II

Zajęcia obowiązkowe:

 • zajęcia zgodne z podstawą programową MEN

      oraz

 • codziennie j. angielski (w kl. I po 30 min., w kl. II  po 30 min.)
 • basen – 45 min. w ramach zajęć z wychowania fizycznego
 • zajęcia artystyczne: 5 h lekcyjnych w tym: zajęcia umuzykalniające (rytmika, chór), taniec, teatr, zajęcia plastyczne

 

Zajęcia dodatkowe (w ramach czesnego):

 • świetlica czynna w godzinach 7.00 – 18.00
 • codziennie czas na świeżym powietrzu
 • różnorodne zajęcia dodatkowe (tworzone w zależności od potrzeb) m.in.: nauka gry na flecie szkolnym, zajęcia plastyczne, judo, gimnastyka korekcyjna, szachy

Zajęcia dodatkowe (dodatkowo płatne, uruchomiane w zależności od zainteresowania):

 • m.in. ceramika, dodatkowy basen, nauka gry na pianinie

 

KLASY IV

Zajęcia obowiązkowe:

 • zajęcia zgodne z podstawą programową MEN

      oraz

 • j. angielski 5 x 45 min.
 • basen – 45 min. w ramach zajęć z wychowania fizycznego
 • drugi język obcy (j. hiszpański /j.niemiecki -3 x 45min)

 

Zajęcia dodatkowe (w ramach czesnego):

 • świetlica czynna w godzinach 7.00 – 18.00
 • różnorodne zajęcia dodatkowe (tworzone w zależności o potrzeb) m.in.: drugi język obcy, nauka gry na flecie szkolnym, zajęcia plastyczne, judo, taniec, zajęcia matematyczne, fizyczno-przyrodnicze, sportowe

Zajęcia dodatkowe (dodatkowo płatne, uruchomiane w zależności od zainteresowania): m.in. ceramika, dodatkowy basen, nauka gry na pianinie 

 

KLASY V-VI nabór uzupełniający

Zajęcia obowiązkowe:

 • zajęcia zgodne z podstawą programową MEN

      oraz

 • j. angielski 5 x 45 min.
 • drugi język (hiszpański lub niemiecki, w zależności od zainteresowania) 3×45 min
 • basen – 45 min. w ramach zajęć z wychowania fizycznego

 

Zajęcia dodatkowe (w ramach czesnego):

 • różnorodne zajęcia dodatkowe (tworzone w zależności od potrzeb i zainteresowań): sportowe, artystyczne, naukowe, przygotowujące do konkursów

Zajęcia dodatkowe (dodatkowo płatne, uruchomiane w zależności od zainteresowania): m.in. ceramika, dodatkowy basen, nauka gry na pianinie 

 

KLASA VII DWUJĘZYCZNA

Zajęcia obowiązkowe:

 • zajęcia zgodne z podstawą programową MEN

      oraz

 • j. hiszpański 6 x 45 min. 
 • przedmioty prowadzone częściowo po hiszpańsku: historia i geografia
 • drugi język – angielski – (5 x 45 min.)
 • basen – 45 min. w ramach zajęć z wychowania fizycznego

 

Zajęcia dodatkowe (w ramach czesnego):

 • różnorodne zajęcia dodatkowe (tworzone w zależności od potrzeb i zainteresowań): sportowe, artystyczne, naukowe, przygotowujące do konkursów,

Zajęcia dodatkowe (dodatkowo płatne, uruchomiane w zależności od zainteresowania): m.in. ceramika, dodatkowy basen, nauka gry na pianinie 

 

KLASA VII OGÓLNA

Zajęcia obowiązkowe:

 • zajęcia zgodne z podstawą programową MEN

      oraz

 • j. angielski  5 x 45 min. 
 • drugi język  – j. niemiecki/j. hiszpański – 4 x 45 min.
 • basen – 45 min. w ramach zajęć z wychowania fizycznego

 

Zajęcia dodatkowe (w ramach czesnego):

 • różnorodne zajęcia dodatkowe (tworzone w zależności od potrzeb i zainteresowań): sportowe, artystyczne, naukowe, przygotowujące do konkursów

Zajęcia dodatkowe (dodatkowo płatne, uruchomiane w zależności od zainteresowania): m.in. ceramika, dodatkowy basen, nauka gry na pianinie

 

KLASA VIII DWUJĘZYCZNA

Zajęcia obowiązkowe:

 • zajęcia zgodne z podstawą programową MEN

      oraz

 • j. hiszpański 6 x 45 min. 
 • przedmioty prowadzone częściowo po hiszpańsku: historia i geografia
 • drugi język – angielski –  5 x 45 min.
 • basen – 45 min. w ramach zajęć z wychowania fizycznego

 

Zajęcia dodatkowe (w ramach czesnego):

 • różnorodne zajęcia dodatkowe (tworzone w zależności od potrzeb i zainteresowań): sportowe, artystyczne, naukowe, przygotowujące do konkursów,

Zajęcia dodatkowe (dodatkowo płatne, uruchomiane w zależności od zainteresowania): m.in. ceramika, dodatkowy basen, nauka gry na pianinie 

 

KLASA VIII OGÓLNA

Zajęcia obowiązkowe:

 • zajęcia zgodne z podstawą programową MEN

      oraz

 • j. angielski  5 x 45 min. – w zależności od ramowych programów nauczania
 • drugi język – j.niemiecki/j. hiszpański – 4 x 45 min.
 • basen – 45 min. w ramach zajęć z wychowania fizycznego

 

Zajęcia dodatkowe (w ramach czesnego):

 • różnorodne zajęcia dodatkowe (tworzone w zależności od potrzeb i zainteresowań): sportowe, artystyczne, naukowe, przygotowujące do konkursów

Zajęcia dodatkowe (dodatkowo płatne, uruchomiane w zależności od zainteresowania): m.in. ceramika, dodatkowy basen, nauka gry na pianinie

Nasi partnerzy

Client9
Client8
Client4
Client6
Client5
Client3
Client1