Skip to content

 

 

“Discover the world of the Tree”

CZŁONKOWIE PROJEKTU:

  1. SIAULIU JEZUITU MOKYKLA (LITWA)
  2. DES Primary private Compan (GRECJA)
  3. Rigas Lietuviesu vidusskola (ŁOTWA)
  4. Zespół Szkół Jezuitów w Gdyni

Celem projektu jest zapoznać uczniów z badaniami empirycznymi i zachęcić ich do prezentowania swoich badań, wsparcie umiejętności organizacyjnych i współpracy z partnerami projektu, doskonalenie umiejętności badawczych i kreatywnych oraz zachęcanie do zrównoważonego podejścia do natury

Projekt przeznaczony jest dla uczniów  w wieku 7-11. 

Projekt rozpoczynamy wyjazdem 4 uczniów i 2 nauczycieli na camp w Litwie 10-15 lipca – Camp “Surrounded by forest” – obóz w domkach w lesie. 

Na Camp na Litwę zapraszamy uczniów klas 3 SPJ.

Cel: obserwowanie natury i zbieranie danych

Na obozie dzieci będą się zaznajamiać ze zróżnicowaniem lasu, chodzić ścieżkami edukacyjnymi, poznawać drzewa które rosną na Litwie, będą zbierać ich liście, owoce, korę; będą je również rysować i malować.

Będą analizować czym różnią się jedne lasy od innych, odwiedzą lokalnych rzemieślników pracujących z drewnem, obserwować ich pracę i sami spróbują pracy z drewnem. Będą słuchać litewskich piosenek, bajek i uczyć się gier i zabaw.

Kamp zakończy się quizem. Podczas obozu dzieci z rówieśnikami z innych krajów (Litwy, Grecji i Łotwy) będą się komunikować w j. angielskim. Po obozie uczestnicy przygotują materiały do wspólnej strony/aplikacji.

Rekrutacja uczniów na Camp na Litwie dla klas 3 SPJ. Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem Państwa dziecka w wyjeździe na Camp w Litwie w terminie 10-15 lipca, prosimy o zgłoszenie chęci udziału w projekcie wychowawcy do 22 maja 2022r. Wyjazd na Litwę odbędzie się wynajętym busem. Informacja o miejscu, w którym odbędzie się obóz znajduje się w pliku poniżej:

Invitation to the camp

Koszt wyjazdu (podróż, wyżywienie i noclegi oraz wszelkie warsztaty, wejścia, itp.) pokrywane są z funduszy projektu.

Kryteria naboru:

  1. Gotowość do wyjazdu w podanym terminie. 
  2. Znajomość języka angielskiego na podstawie testu kwalifikującego i opinii nauczyciela języka angielskiego. 
  3. Zainteresowanie tematem – przygotowanie prezentacji oraz umiejętność zaprezentowania tematu w j. angielskim. 
  4. Samodzielność. 
  5. Zaangażowanie w życie szkoły, klasy:

– udział w konkursach

– przygotowywanie imprez klasowych

– zaangażowanie w akcje szkolne, np. charytatywne i inne

  1. Opinia wychowawcy oraz nauczycieli uczących danych uczniów:

– pomoc koleżeńska

– kultura osobista

– zachowanie podczas zajęć oraz w świetlicy

– pomysł na spędzanie czasu wolnego

– umiejętność rozwiązywania konfliktów. 

 

Nasi partnerzy

 
Skip to content