Skip to content

 

WORLD OF A TREE 212x300 Discover the world of the Tree

13A priedas. EU emblema V funded 296x300 Discover the world of the Tree

“Discover the world of the Tree”

CZŁONKOWIE PROJEKTU:

  1. SIAULIU JEZUITU MOKYKLA (LITWA)
  2. DES Primary private Compan (GRECJA)
  3. Rigas Lietuviesu vVdusskola (ŁOTWA)
  4. Zespół Szkół Jezuitów w Gdyni

Projekt przeznaczony jest dla uczniów  w wieku 7-11. 

 

Projekt rozpoczynamy wyjazdem 4 uczniów i 2 nauczycieli na obóz w Litwie 10-15 lipca – Camp “Surrounded by forest” – obóz w domkach w lesie. 

Obóz ma charakter językowo – przyrodniczy z elementami artystycznymi – prace malarskie i praca z drewnem. W planach wycieczki, międzynarodowe piosenki, bajki oraz gry i zabawy, quizy. 

Z każdego kraju przyjeżdża 4 uczniów i 2 nauczycieli.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do wychowawców

Drugim spotkaniem projektowym będzie przyjazd gości do naszej szkoły w temacie młodych naukowców,  wrzesień/października 2022 – “Young scientists”

Rekrutacja uczniów na Camp na Litwie.

Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem Państwa dziecka w wyjeździe na Camp w Litwie w terminie 10-15 lipca, prosimy o zgłoszenie chęci udziału w projekcie wychowawcy do 30 maja 2022r.

Wyjazd na Litwę odbędzie się wynajętym busem (trasa: Ełk, Kowno, Kiejdany, Szadów, Szawle). Informacja o miejscu, w którym odbędzie się obóz znajduje się w pliku poniżej:

Invitation to the camp

Koszt wyjazdu (podróż, wyżywienie i noclegi oraz wszelkie warsztaty, wejścia, itp.) pokrywane są z funduszy projektu, natomiast może zostać pobrana dopłata w wysokości 200zł

Kryteria naboru:

  1. Gotowość do wyjazdu w podanym terminie. 
  2. Znajomość języka angielskiego na podstawie testu kwalifikującego i opinii nauczyciela języka angielskiego. 
  3. Samodzielność. 
  4. Zaangażowanie w życie szkoły, klasy:

– udział w konkursach

– przygotowywanie imprez klasowych

– zaangażowanie w akcje szkolne, np. charytatywne i inne

  1. Opinia wychowawcy oraz nauczycieli uczących danych uczniów:

– pomoc koleżeńska

– kultura osobista

– zachowanie podczas zajęć oraz w świetlicy

– pomysł na spędzanie czasu wolnego

– umiejętność rozwiązywania konfliktów. 

W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc będziemy prosili o przygotowanie prezentacji o drzewie w j. angielskim. 

 

Nasi partnerzy

 
Skip to content