Skip to content

 

 

Informacja dla uczniów aplikujących do programu nauki w jezuickiej męskiej szkole St Louis University High w USA i ich rodziców/opiekunów prawnych

ameryka baner 300x136 SLUH 2022 (USA chłopcy)

10/11 sierpień – 15 października 2022 roku 

W ramach sieci szkół jezuickich na świecie uczniowie – chłopcy Ogólnokształcącego Liceum Jezuitów w Gdyni mogą ubiegać się o możliwość udziału w programie nauki w męskiej  szkole St. Louis University High w USA.

Głównym celem programu jest doświadczenia edukacji jezuickiej w innym kraju i na innym kontynencie, rozwijanie kompetencji językowych, doświadczenie bycia “obywatelem świata”, ponadto program daje młodym ludziom wyjątkową możliwość doświadczenia samodzielności i nauki w międzynarodowej grupie.

Informacje podstawowe

termin: 10/11 sierpień – 15 października 2022 roku 

Program przeznaczony jest dla uczniów (chłopców) OLJ. Uczestnicy programu uczęszczają na w lekcje zgodnie z planem klasy, do której zostaną przydzieleni, są pełnoprawnymi uczniami lekcji, a uzyskane na wszystkich przedmiotach oceny są przepisywane po powrocie do dziennika w Polsce. Jedynie zajęcia z języka angielskiego odbywać się będą w specjalnej grupie dostosowanej dla uczniów z programu.  Uczniowie OLJ przez czas trwania nauki mieszkają u rodzin uczniów ze SLUH, są gośćmi w ich domach. Zarówno w szkole jak i w rodzinie goszczącej godnie reprezentują Ogólnokształcące Liceum Jezuitów.

Jak ubiegać się o udział w programie – ważne terminy

Osoby zainteresowane udziałem w programie  po zapoznaniu się z ogólnymi informacjami o nim proszone są o zgłoszenie do dnia 05.05 (osobiście lub mailowo: magdalena.gruszka@jezuici.edu.pl ) wraz z kompletem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

– formularz rekrutacyjny uczestnika programu;

– formularz dla rodzica/opiekuna prawnego ucznia;

– kartę informacyjną do wpisania danych osobowych ucznia;

– wydruk bieżących ocen z systemu Librus,

– kserokopia paszportu – strony ze zdjęciem.

Kandydaci zobowiązani są także poprosić o rekomendację wybranego przez siebie  nauczyciela OLJ – przekazując mu formularz rekomendacji, który wypełniony nauczyciel  składa bezpośrednio do p. Magdy Gruszki. W procesie aplikacyjnym o ocenę postawy ucznia  będą także proszeni wychowawcy klas.

Uwaga! Osoby zakwalifikowane przez OLJ do udziału w programie będą musiały uczestniczyć w procesie ubiegania się o wizę F1 z formularza I20 oraz  uzupełnić wymagane dokumenty dostarczone przez St Louis University High – w tym potwierdzić wymagane przez Stan Missouri szczepienia (dawka przypominająca koklusz po 14 tym roku życia oraz szczepienie przeciw ospie), a także kartę badania lekarskiego w języku angielskim. Niezbędne będzie także posiadanie paszportu ważnego jeszcze przez pół roku od planowanego powrotu ze Stanów.

Dokumenty do pobrania

Poniżej dokumenty do pobrania, termin składania dokumentów mija 5 maja 2022r.

USA_karta informacyjna_dane ucznia_2022
USA_formularz_rekomendacja nauczyciela_2022
USA_formularz_uczeń_2022
USA_formularz_rodzic_2022
formularz przyjęcia ucznia z USA(2)

Formularze w wersji edytowalnej przesyłamy bezpośrednio osobie zainteresowanej po zgłoszeniu prośby o taki formularz. W razie pytań prosimy o kontakt z p. Magdaleną Gruszką (magdalena.gruszka@jezuici.edu.pl)

Nasi partnerzy

 
Skip to content