Spacer wirtualny

Informacja dla osób ubiegających się o pracę w Zespole Szkół Jezuitów w Gdyni

Część informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Gdyni z siedzibą przy ul. Tatrzańskiej 35;
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – sekretariat@jezuici.edu.pl – Pani Monika Kozaczkiewicz-Cap, tel. 58 661 61 80;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania aktualnej i przyszłych rekrutacji;
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

Prosimy o umieszczenie i podpisanie na wysyłanych do nas dokumentach, związanych z rekrutacją, poniższej  klauzuli:

Klauzula zgody dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla aktualneych i przyszłych potrzeb rekrutacji.

 

Nasi partnerzy

%name Praca
%name Praca
%name Praca
%name Praca
%name Praca
%name Praca
%name Praca