Spacer wirtualny

Projekty Zespołu Szkół Jezuitów w Gdyni

Nasz prywatny zespół szkół organizuje liczne projekty edukacyjne, zarówno w obrębie kraju, jak i zagranicą. Jednym z nich jest polsko-hiszpańska wymiana młodzieży, podczas której uczniowie klas licealnych mogą poznać inną kulturę oraz jeszcze bardziej zgłębić tajniki języka hiszpańskiego, który mieli okazję poznać w czasie oferowanych przez nas lekcji. Uczniowie Zespołu Szkół Jezuitów w Gdyni w ramach międzynarodowej wymiany uczniów biorą także udział w projektach edukacyjnych, które odbywają w Australii, Niemczech, Ukrainie i w innych krajach Europy. Otwórz dziecko na świat i zapisz je do naszej szkoły!

Szkoła realizuje międzynarodowe projekty edukacyjne:

Australia – w każdym roku cztery osoby z klas drugich OLJ wylatują do Australii. Uczniowie mieszkają w australijskich rodzinach i uczą się w St. Aloysius College w Sydney – http://staloysius.nsw.edu.au/. Po miesiącu wyruszają na dwutygodniową wycieczkę objazdową po Australii.

JEEP (Jesuit European Educational Project) – międzynarodowy projekt realizowany  raz w roku w jednym z państw europejskich, angażujący uczestników ze średnich szkół jezuickich. Projekt przyjmuje formę symulacji prac Parlamentu Europejskiego, w ramach których uczniowie dyskutują i prezentują stanowiska dotyczące tematów przewodnich danej edycji. W następnym roku szkolnym JEEP odbędzie się w Mediolanie.

Kongres Historyczny – delegacja uczniów Zespołu Szkół Jezuitów im. św. Stanisława Kostki z Gdyni bierze udział w Kongresie Historycznym Szkół Jezuickich, odbywającym się każdego roku w innym kraju świata.

Ukraina – w wymianie polsko-ukraińskiej, trwającej od 2008 roku, biorą udział uczniowie Zespołu Szkół Jezuitów im. św. Stanisława Kostki z Gdyni oraz uczniowie Gimnazjum im. bł. Kl. Szeptyckiego ze Lwowa.

Szkoły językowe – projekt realizowany w formie warsztatów językowych dla uczniów OLJ w różnych krajach europejskich. Uczniowie uczestniczą w tygodniowych zajęciach w szkole językowej w grupach międzynarodowych. Przewidziane są tu wycieczki, w trakcie których uczestnicy projektu poznają historię, kulturę i naturę danego kraju. NOWOŚĆ

St.Blasien – w wymianie polsko- niemieckiej biorą udział uczniowie z Kolleg St.Blasien w Badenii – Wirtemberdze oraz uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej i pierwszy klas licealnych Zespołu Szkół Jezuitów. Istnieje możliwość zaangażowania do projektu uczniów młodszych i starszych o rok. Wymiana wiąże się z doskonaleniem języka angielskiego.

Realschule Margot Barnard w Bonnpolsko-niemieckie spotkania młodzieży odbywają w każdym roku na przełomie września i października. Uczestniczą w nich uczniowie obu szkół wraz z opiekunami. Goście z Bonn przyjmowani są w polskich rodzinach. Tam poznają życie, obyczaje, kulturę i gościnność Polaków. Podczas siedmiodniowego projektu realizują zagadnienia przewidziane w programie. W kolejnym roku jedziemy z rewizytą. Wówczas polscy uczniowie mieszkają w niemieckich rodzinach, w których poznają niemiecką codzienność, obyczaje i kulturę.

Nasi partnerzy

%name Projekty
%name Projekty
%name Projekty
%name Projekty
%name Projekty
%name Projekty
%name Projekty