Skip to content

Rekrutacja – projekty w USA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA NABORU DO PROJEKTÓW W USA WYTYCZNE DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU NABOROWEGO.

Spełnianie podstawowych obowiązków szkolnych. (100 punktów) w tym:

 1. Kryteria wymierne: (25 punktów)

Frekwencja %

punktacja

90 – 100

5

80 – 89

4

70 – 79

3

Poniżej 70

0

 

Zachowanie końcowe 2022/2023

punktacja

wzorowe

5

bardzo dobre

4

dobre

3

pozostałe

0

 

Średnia ocen końcowych
2022/2023

punktacja

4,75-6,00

5

4,00-4,74

4

3,50-3,99

3

poniżej 3,50

0

 

Goszczenie ucznia z projektów ZSJ  w domu

punktacja

wielokrotne

5

jednorazowe

3

brak

0

 

Rekolekcje

punktacja

aktywne zaangażowanie

5

udział

3

nieobecność

0

         2. Kryteria oceniane na podstawie opinii, obserwacji itp. (75 punktów) w tym:

 1. Formularz wybranego nauczyciela (10 punktów).
 2. Formularz samooceny (5 punktów).
 3. List motywacyjny zawarty w formularzu samooceny, napisany na komputerze w języku angielskim (10 punktów).
 4. Relacje z rówieśnikami (10 punktów):
             – Umiejętność pracy w zespole.
             – Dobra organizacja przy wykonywaniu różnych zadań, czynności (punktualność, sprawność, wewnętrzna dyscyplina).
             – Reprezentowanie szkoły w konkursach, projektach online, kongresach międzynarodowych, zaangażowanie podczas goszczenia uczniów projektowych w naszej szkole (10 punktów).
 5. Realizacja hasła „Być dla innych” (10 punktów) – czynne zaangażowanie w życie szkoły i zespołu klasowego, samodzielność, umiejętność podejmowania wyzwań.
 6. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim (20 punktów), w której będą brane pod uwagę:
 • Otwartość oraz inicjatywa w podejmowaniu rozmowy (swoboda wypowiedzi, łatwość wysławiania się i nawiązania kontaktu z rozmówcą)
 • Motywacja do udziału w programie
 • Umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach
 • Poprawność gramatyczno – leksykalna
 • Umiejętność zainteresowania rozmówcy

Osoby, które brały już udział w danym projekcie, będą brane pod uwagę w drugiej kolejności, po rozpatrzeniu osób, które przystępują do danego projektu po raz pierwszy.

Minimalna liczba punktów, aby zgłoszenie zostało rozpatrzone do udziału w programie wynosi 75 punktów.


Osoby odpowiedzialne za proces naboru.

 1. o. Artur Wyzina SJ – podjęcie ostatecznej decyzji, rozstrzyganie ewentualnych kwestii spornych.
 2. Spełnianie podstawowych obowiązków szkolnych:
 • kryteria wymierne o. Jacek Granatowski SJ (rekolekcje), Paweł Wójcik (pozostałe kryteria)
 • kryteria oceny:
             – „Być dla innych” – wychowawca klasy.
             – List motywacyjny – Dariusz Przechadzki (list może również być oceniony przez szkołę goszczącą)
             – Relacje z rówieśnikami, reprezentowanie szkoły w konkursach i projektach, zaangażowanie w życie szkoły: Magdalena Gruszka, Paweł Wójcik, wychowawca klasy.
             – Rozmowa kwalifikacyjne w języku angielskim: Justyna Krawczyk, Deryl Leakey, Juan Perez-Orta.

 

Nasi partnerzy

 
Skip to content