Skip to content

Kryteria rekrutacji na projekty w USA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA NABORU DO PROJEKTÓW W USA WYTYCZNE DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU NABOROWEGO.

Spełnianie podstawowych obowiązków szkolnych. (100 punktów) w tym:

 1. Kryteria wymierne: (25 punktów)

Frekwencja %

punktacja

90 – 100

5

80 – 89

4

70 – 79

3

Poniżej 70

0

 

Zachowanie końcowe 2022/2023

punktacja

wzorowe

5

bardzo dobre

4

dobre

3

pozostałe

0

 

Średnia ocen końcowych
2022/2023

punktacja

4,75-6,00

5

4,00-4,74

4

3,50-3,99

3

poniżej 3,50

0

 

Goszczenie ucznia z projektów ZSJ  w domu

punktacja

wielokrotne

5

jednorazowe

3

brak

0

 

Rekolekcje

punktacja

aktywne zaangażowanie

5

udział

3

nieobecność

0

         2. Kryteria oceniane na podstawie opinii, obserwacji itp. (75 punktów) w tym:

 • Formularz wybranego nauczyciela (10 punktów).
 • Formularz samooceny (5 punktów).
 • List motywacyjny zawarty w formularzu samooceny, napisany na komputerze w języku angielskim (10 punktów).
 • Relacje z rówieśnikami (10 punktów):
             – Umiejętność pracy w zespole.
             – Dobra organizacja przy wykonywaniu różnych zadań, czynności (punktualność, sprawność, wewnętrzna dyscyplina).
             – Reprezentowanie szkoły w konkursach, projektach online, kongresach międzynarodowych, zaangażowanie podczas goszczenia uczniów projektowych w naszej szkole (10 punktów).
 • Realizacja hasła „Być dla innych” (10 punktów) – czynne zaangażowanie w życie szkoły i zespołu klasowego, samodzielność, umiejętność podejmowania wyzwań.
 • Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim (20 punktów), w której będą brane pod uwagę:
             – Otwartość oraz inicjatywa w podejmowaniu rozmowy (swoboda wypowiedzi, łatwość wysławiania się i nawiązania kontaktu z rozmówcą).
             – Przygotowanie do wyjazdu
             – Poprawność gramatyczno – leksykalna.
             – Umiejętność podstawowej rozmowy na temat historii, biologii, matematyki, etc. 
             – Rozmowa rekrutacyjna dotyczy tylko wybranych projektów.

Osoby, które brały już udział w danym projekcie, będą brane pod uwagę w drugiej kolejności, po rozpatrzeniu osób, które przystępują do danego projektu po raz pierwszy.

Minimalna liczba punktów, która kwalifikuje do wyjazdu to 75 punktów.


Osoby odpowiedzialne za proces naboru.

 1. o. Artur Wyzina SJ – podjęcie ostatecznej decyzji, rozstrzyganie ewentualnych kwestii spornych.
 2. Spełnianie podstawowych obowiązków szkolnych:
 • kryteria wymierne o. Jacek Granatowski SJ (rekolekcje), Paweł Wójcik (pozostałe kryteria)
 • kryteria oceny:
             – „Być dla innych” – wychowawca klasy.
             – List motywacyjny – Dariusz Przechadzki (list może również być oceniony przez szkołę goszczącą)
             – Relacje z rówieśnikami, reprezentowanie szkoły w konkursach i projektach, zaangażowanie w życie szkoły: Magdalena Gruszka, Paweł Wójcik, wychowawca klasy.
             – Rozmowa kwalifikacyjne w języku angielskim: Justyna Krawczyk, Deryl Leakey, Juan Perez-Orta.

 

Nasi partnerzy

 
Skip to content