Skip to content

Procedura wyboru tutorów

Współpraca między uczniem a tutorem w OLJ jest zorganizowana w następujący sposób:

  1. Wybrani nauczyciele – Tutorzy OLJ dobrowolnie decydują się w danym roku szkolnym na pracę w tutoringu.
  2. Uczniowie zapoznają się z metodą oraz wizytówkami tutorów- zadanie koordynatora.
  3. Uczeń wybiera 3 tutorów, z którymi chciałby współpracować w danym roku szkolnym.
  4. Koordynator przydziela jednego tutora uczniowi.
  5. Tutor akceptuje wybór.
  6. Obie strony zostają poinformowane przez koordynatora o tym, z kim współpracują.
  7. Pierwsze spotkanie Tutora i Ucznia. Zapoznanie się, ustalenie zakresu potrzeb ucznia, zaplanowanie współpracy.
  8. Współpraca T-U na ustalonym polu, wsparcie, działania, zadania, itp.

Podsumowanie współpracy pod koniec roku szkolnego.

Nasi partnerzy

 
Skip to content