Spacer wirtualny

Współpraca między uczniem a tutorem w OLJ jest zorganizowana w następujący sposób:

  1. Wybrani nauczyciele – Tutorzy OLJ dobrowolnie decydują się w danym roku szkolnym na pracę w tutoringu.
  2. Uczniowie zapoznają się z metodą oraz wizytówkami tutorów- zadanie koordynatora.
  3. Uczeń wybiera 3 tutorów, z którymi chciałby współpracować w danym roku szkolnym.
  4. Koordynator przydziela jednego tutora uczniowi.
  5. Tutor akceptuje wybór.
  6. Obie strony zostają poinformowane przez koordynatora o tym, z kim współpracują.
  7. Pierwsze spotkanie Tutora i Ucznia. Zapoznanie się, ustalenie zakresu potrzeb ucznia, zaplanowanie współpracy.
  8. Współpraca T-U na ustalonym polu, wsparcie, działania, zadania, itp.

Podsumowanie współpracy pod koniec roku szkolnego.

Nasi partnerzy

gdfalm e1552910617728 Procedura wyboru tutorów
pkt logo Procedura wyboru tutorów
Logo IRS Procedura wyboru tutorów
semeko logo Procedura wyboru tutorów
plywalnia Procedura wyboru tutorów
logo arrupe Procedura wyboru tutorów
jezuici logo Procedura wyboru tutorów