Spacer wirtualny

Zespół Szkół Jezuitów im. św. Stanisława Kostki – o naszym patronie

Ad maiora natus sum – „do większych rzeczy zostałem stworzony”

 

sta Patron

Patronem naszego prywatnego, katolickiego zespołu szkół –  podstawowej i liceum – jest polski jezuita św. Stanisław Kostka (kanonizowany w 1726 r.). Urodził się w Rostkowie pod Przasnyszem (Mazowsze) w 1550 r. jako syn kasztelana Jana Kostki i jego żony Małgorzaty z Kryskich.

Gdy miał czternaście lat, ojciec wyprawił go wraz z jego starszym bratem Pawłem i opiekunem Bilińskim do Wiednia, do gimnazjum cesarskiego, które czasowo powierzono kierownictwu Jezuitów.

Był uczniem pilnym, pojętnym i refleksyjnym, o czym świadczą zachowane po nim notatki. Razem z postępami w nauce bardzo intensywnie rozwijało się jego życie duchowe. W tym okresie zaczęły konkretyzować się jego plany życiowe i postanowił zostać zakonnikiem. Natrafił jednak na trudności ze strony rodziny, zwłaszcza ze strony ojca, który wobec swych synów miał inne plany.

Stanisław zdecydował się na radykalny krok. W sierpniu 1567 r. ruszył  z Wiednia do oddalonego o 700 km Augsburga, a potem dalej – do bawarskiej Dylingi. Tam zameldował się u św. Piotra Kanizego, ówczesnego prowincjała jezuitów niemieckich i poprosił o przyjęcie do zakonu.

Kanizy rozpoznał w Stanisławie zalety, które pozwalały na przyjęcie go do wspólnoty jezuitów i skierował Stanisława do Rzymu. W liście do ówczesnego generała zakonu, św. Franciszka Borgiasza, napisał: Nos de illo praeclara speramus  (spodziewamy się po nim rzeczy znamienitych).

Jeszcze w październiku tego samego roku, po pieszej wędrówce, św. Stanisław dotarł do Wiecznego Miasta, a Franciszek Borgiasz skierował go do nowicjatu przy kościele św. Andrzeja na Kwirynale. Nowy adept zachwycił wszystkich swoją duchową dojrzałością i prostotą. W sierpniu następnego roku (1568) nieoczekiwanie zapadł na malarię. Zmarł w nocy z 14 na 15 sierpnia. Powiedziano, że „spieszył się na uroczystości w niebie” – mówiono, że Wniebowzięcie Matki Najświętszej chciał obchodzić razem z Tą, którą tak gorąco kochał przez całe życie.

Był pierwszym jezuitą, którego kult został zaaprobowany w Kościele. Jest m.in. patronem młodzieży i Polski. Ponadto jest patronem dzieci i młodzieży, którego stawiamy za wzór dla naszych uczniów. Zgodnie z tradycją edukacji jezuickiej staramy się kształtować postawy młodych ludzi tak by, jak nastoletni Stanisław Kostka, nie ulegali presji otoczenia, wykazywali odwagę, pogodę ducha i ogromną sumienność w nauce.

Zapoznaj się z naszym programem nauczania i poślij swoją pociechę do szkoły z najlepszymi wzorcami.

 

stanislaw kostka Patron

 Św. Stanisław Kostka na muralu przy sekretariacie szkoły

Nasi partnerzy

%name Patron
%name Patron
%name Patron
%name Patron
%name Patron
%name Patron
%name Patron