Spacer wirtualny

W związku z pandemią COVID-19 prosimy o zapoznanie się z poniższym zarządzeniem Dyrektora ZSJ a także z zasadami obowiązującymi poszczególne osoby wchodzące na teren naszej szkoły.

ZARZĄDZENIE nr 10/2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ JEZUITÓW W GDYNI z dnia 26.08.2020 w sprawie sposobu realizacji zadań Zespołu Szkół Jezuitów w czasie epidemii

UCZNIU PAMIĘTAJ

OSOBY DOROSŁE, WCHODZĄCE NA TEREN SZKOŁY, ZOBOWIĄZANE SĄ DO

 

Zasady obowiązujące na obiekcie sportowym Centrum Sportowe u Jezuitów:

1. Do sali sportowej uczniowie wchodzą w maseczkach. Obowiązują one również podczas pobytu w szatniach i w czasie korzystania z łazienek na terenie obiektu sportowego. Podczas zajęć z wychowania fizycznego nie obowiązują maseczki.
2. Na basen uczniowie również wchodzą w maseczkach. Obowiązują one na korytarzach, przy suszarkach oraz w szatni.
Na basenie (podczas pływania)nie obowiązują maseczki.

 

Zalecenia MEN:

10 zasad dla ucznia

Wskazówki dla rodziców

 

 

Nasi partnerzy

%name COVID 19
%name COVID 19
%name COVID 19
%name COVID 19
%name COVID 19
%name COVID 19
%name COVID 19