Skip to content

ZWOLNIENIE UCZNIA

Druk, za pomocą którego można zwolnić ucznia, jeżeli to konieczne przed planowym zakończeniem zajęć. – POBIERZ

Uczeń  uzupełnione przez rodzica i podpisane przez nauczyciela zwolnienie zostawia na portierni.

Nadal można zwalniać uczniów przez Librusa.

–  u wychowawcy i zastępcy dyrektora jednocześnie, (wychowawca nie zawsze jest na miejscu, czy jest dostępny),

dlatego skorzystanie z tego formularza ułatwi uczniowi zwolnienie.

Prosimy nie zwalniać uczniów  telefonicznie.

Jeżeli rodzic odbiera ucznia osobiście, pobiera druk w sekretariacie,  uzupełnia go i zostawia na portierni.

Nieobecności należy następnie usprawiedliwić przez e-dziennik.

Dzieci z klas 0-III nie mogą samodzielnie opuszczać szkoły, ani przed końcem zajęć, ani po zajęciach, zawsze muszą być odebrane przez rodzica lub upoważnionego opiekuna.

Dzieci, które mają ukończone 10 lat (od IV klasy SP) mogą samodzielnie opuszczać szkołę, po ukończonych zajęciach.

Prosimy o informację rodziców, które z dzieci z klas starszych, (od IV SP) będzie korzystać po lekcjach z opieki czytelni.

Nasi partnerzy

 
Skip to content