Spacer wirtualny

Edukacja jako ciągły proces

Nasza szkoła to przestrzeń rozwoju potencjału dziecka w różnych wymiarach życia: społecznym, intelektualnym, emocjonalnym, duchowym, fizycznym i artystycznym. 

Opierając się na Ignacjańskim Modelu Pedagogicznym w którym kluczową rolę odgrywają: doświadczenie, refleksja i działanie oraz na słowach papieża Franciszka (jezuity, który sam się uczył i pracował w jezuickich dziełach edukacyjnych) skierowanych do uczestników Światowego Kongresu Edukacji Katolickiej chcemy w naszej szkole stosować metodę, którą nazwaliśmy trójwymiarową (3Z->3H). W skrócie można ją opisać w ten sposób.

Bazując i wzbudzając naturalne dla dzieci zdziwienie, zachwyt  i zaangażowanie (3Z), pragniemy wspierać rozwój ich: głowy, serca i rąk (po angielsku: Head, Heart, Hands – 3H).

– Zdziwienie prowadzi do rozwoju „głowy”, czyli myślenia i zdobywania wiedzy oraz rozwijania umiejętności i talentów.

– Zachwyt prowadzi do rozwoju „serca”, czyli odczuwania oraz nauki rozpoznawania i wybierania tego, co dobre, prawdziwe i piękne.

– Zaangażowanie prowadzi do rozwoju „rąk”, czyli działania w odpowiedzi na odkryte potrzeby własne i świata.

Więcej o jezuickiej edukacji przeczytasz tutaj.

 

Coś więcej niż szkoła:
czyli kilka założeń tworzonej przez nas Szkoły Podstawowej

 

Każdy jest inny a szkoła ta sama…

Dlatego proponujemy szeroką ofertę zajęć obowiązkowych i dodatkowych, które pozwolą każdemu dziecku odkryć jego osobiste talenty i pasje, ale także zobaczyć, że każdy jest inny i ma swoje mocne i słabsze strony. Zwiększenie ilości zajęć obowiązkowych ze sztuki w klasach najmłodszych ma na celu rozwijanie różnych rodzajów inteligencji (np. emocjonalnej, kinetycznej czy przestrzennej), uczyć kreatywności i różnych sposobów rozwoju (w tym metod uczenia się).

Świetlica – codziennie od 7.00 do 18.00

To miejsce odpoczynku, zabawy i nauki. W naszej szkole świetlica będzie miejscem wyjątkowym. Przestronna, jasna, niebanalna, z dostępem do sal lekcyjnych. W niej będziemy zaczynać dzień wspólną modlitwą dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej. Potem będzie przestrzenią używaną w czasie przerw a popołudniami stanie się miejscem rozwijania indywidualnych zainteresowań, tworzenia dziecięcych wspólnych projektów, beztroskich zabaw lub odpoczynku. A wszystko pod troskliwym okiem nauczycieli.

Poza zajęciami

Bogata oferta zajęć (obowiązkowych i dodatkowych) w szkole to fundament. Poza nim będzie też wiele momentów na wspólne świętowanie, naukę, modlitwę czy zabawę poza standardowym planem zajęć. Planujemy regularnie organizować z najmłodszymi uczniami wyjścia pozaszkolne, spotkania z ciekawymi gośćmi (tu liczymy także na współpracę z rodzicami) oraz dni tematyczne. Chcemy także kilka razy w roku zaprosić rodziców i najbliższych naszych uczniów do wspólnej zabawy i integracji w czasie rodzinnych sobót.

Praca domowa

Ona uczy odpowiedzialności, regularności i solidności. Chcielibyśmy jednak nie obciążać zbytnio naszych uczniów a tym bardziej ich rodziców dodatkową pracą. Dlatego przewidujemy dla najmłodszych czas utrwalacza w szkole, by wtedy każdy indywidualnie, choć pod opieką nauczyciela, mógł poćwiczyć zdobyte umięjętności czy przygotować się do kolejnego dnia nauki. Czasem będziemy tworzyć specjalne karty pracy dla dzieci i rodziców, którzy chcieliby wspólnie uczyć się bawiąc. W klasach starszych ilość pracy domowej chcemy możliwie ograniczać, ale jednocześnie kształtować umiejętności potrzebne do samodzielnej nauki i pracy.

Oceny

Ocena powinna przede wszystkim dawać informację zwrotną dziecku na temat jego nowych umiejętności i zdobytej wiedzy. Powinna też wskazywać drogi rozwoju. Chcielibyśmy ograniczyć motywującą (a czasem, niestety, demotywującą) rolę oceny ze względy na to by kształtować w dziecku motywację wewnętrzną („uczę się dla siebie, nie dla ocen”). W klasach I-III będziemy stosowali ocenę opisową, a w klasach starszych system punktowy dający pełniejszy obraz zarówno dotychczasowych postępów jak i możliwości nadrobienia ewentualnych zaległości.

W zdrowym ciele, zdrowy duch!

Chcemy, aby nasi uczniowie codziennie spędzali czas na świeżym powietrzu. Nasze usytuowanie sprzyja bezpiecznemu wychodzeniu poza budynek szkolny. Bliskość lasu, plac zabaw, boisko oraz ośrodek sportowy z dużą sala gimnastyczną i basenem tworzą doskonałe warunki do różnych rodzajów aktywności. Poza tym w ramach zajęć będziemy kształtować dobre nawyki żywieniowe oraz szeroko pojętą wiedzę o zdrowym stylu życia.

Dzieci i Bóg

Uczymy się od najlepszego Nauczyciela. Chcemy uczniom od najmłodszych lat ukazywać piękno i uniwersalność Ewangelii oraz wspierać rodziny w wychowaniu w wierze. Rozwój duchowy dotyka całego człowieka, dlatego będziemy stosowali metody oddziałujące na wszystkie zmysły poprzez programy „Spotkanie z Chrystusem” (jezuicki program z Ameryki Południowej) oraz elementy Katechez Dobrego Pasterza (wykorzystujący metodę montesoriańską).

 

Nasi partnerzy

Client8
Client4
Client7
Client6
Client5
Client3
Client1