Spacer wirtualny

Edukacja jezuicka jako ciągły proces

Prywatny Zespół Szkół Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki  to miejsce wyjątkowe – dajemy uczniom   przestrzeń na rozwój swojego potencjału w różnych wymiarach życia: społecznym, intelektualnym, emocjonalnym, duchowym, fizycznym i artystycznym.

Opierając się na modelu pedagogii ignacjańskiej, w którym kluczową rolę odgrywają doświadczenie, refleksja i działanie oraz na słowach papieża Franciszka skierowanych do uczestników Światowego Kongresu Edukacji Katolickiej, chcemy w naszej szkole stosować metodę, którą nazwaliśmy trójwymiarową (3Z->3H).

W skrócie można ją opisać w ten sposób: wzbudzając naturalne dla dzieci zdziwienie, zachwyt  i zaangażowanie (3Z), pragniemy wspierać rozwój ich: głowy, serca i rąk (po angielsku: Head, Heart, Hands – 3H).

  • Zdziwienie prowadzi do rozwoju „głowy”, czyli myślenia i zdobywania wiedzy oraz rozwijania umiejętności i talentów.
  • Zachwyt prowadzi do rozwoju „serca”, czyli odczuwania oraz nauki rozpoznawania i wybierania tego, co dobre, prawdziwe i piękne.
  • Zaangażowanie prowadzi do rozwoju „rąk”, czyli działania w odpowiedzi na odkryte potrzeby własne i świata.

Więcej o jezuickiej edukacji przeczytasz tutaj.

Katolicka szkoła podstawowa w Gdyni – nasze założenia

Każdy jest inny a szkoła ta sama…

Uczniom naszej prywatnej szkoły podstawowej proponujemy szeroką ofertę zajęć obowiązkowych i dodatkowych, które pozwolą każdemu dziecku odkryć jego talenty i pasje, ale także zobaczyć, że każdy jest inny i ma swoje mocne i słabsze strony. Zwiększenie ilości zajęć obowiązkowych ze sztuki w klasach najmłodszych ma na celu rozwijanie różnych rodzajów inteligencji (np. emocjonalnej, kinetycznej czy przestrzennej), uczyć kreatywności i różnych sposobów rozwoju (w tym metod uczenia się).

Świetlica – codziennie od 7.00 do 18.00

To miejsce odpoczynku, zabawy i nauki. W naszej szkole świetlica będzie miejscem wyjątkowym. Przestronna, jasna, niebanalna, z dostępem do sal lekcyjnych. W niej będziemy zaczynać dzień wspólną modlitwą dla najmłodszych uczniów naszej katolickiej szkoły podstawowej. Potem będzie przestrzenią używaną w czasie przerw, a popołudniami stanie się miejscem rozwijania indywidualnych zainteresowań, tworzenia dziecięcych wspólnych projektów, beztroskich zabaw lub odpoczynku. A wszystko pod troskliwym okiem nauczycieli.

Poza zajęciami

Bogata oferta zajęć (obowiązkowych i dodatkowych) w szkole to fundament. Poza nim będzie też wiele momentów na wspólne świętowanie, naukę, modlitwę czy zabawę poza standardowym planem zajęć. Planujemy regularnie organizować z najmłodszymi uczniami wyjścia pozaszkolne, spotkania z ciekawymi gośćmi (tu liczymy także na współpracę z rodzicami) oraz dni tematyczne. Chcemy także kilka razy w roku zaprosić rodziców i najbliższych naszych uczniów do wspólnej zabawy i integracji w czasie rodzinnych sobót.

Praca domowa

Ona uczy odpowiedzialności, regularności i solidności. Chcielibyśmy jednak nie obciążać zbytnio naszych uczniów a tym bardziej ich rodziców dodatkową pracą. Dlatego przewidujemy dla najmłodszych czas utrwalacza w szkole, by wtedy każdy indywidualnie, choć pod opieką nauczyciela, mógł poćwiczyć zdobyte umiejętności czy przygotować się do kolejnego dnia nauki. Czasem będziemy tworzyć specjalne karty pracy dla dzieci i rodziców, którzy chcieliby wspólnie uczyć się bawiąc. W klasach starszych ilość pracy domowej chcemy możliwie ograniczać, ale jednocześnie kształtować umiejętności potrzebne do samodzielnej nauki i pracy.

Oceny

Ocena powinna przede wszystkim dawać informację zwrotną dziecku na temat jego nowych umiejętności i zdobytej wiedzy. Powinna też wskazywać drogi rozwoju. Chcielibyśmy ograniczyć motywującą (a czasem, niestety, demotywującą) rolę oceny ze względy na to, by kształtować w dziecku motywację wewnętrzną („uczę się dla siebie, nie dla ocen”). W klasach I-III będziemy stosowali ocenę opisową, a w klasach starszych system punktowy dający pełniejszy obraz zarówno dotychczasowych postępów, jak i możliwości nadrobienia ewentualnych zaległości.

W zdrowym ciele, zdrowy duch!

Chcemy, aby uczniowie naszej szkoły podstawowej codziennie spędzali czas na świeżym powietrzu. Nasze usytuowanie sprzyja bezpiecznemu wychodzeniu poza budynek szkolny. Bliskość lasu, plac zabaw, boisko oraz ośrodek sportowy z dużą sala gimnastyczną i basenem tworzą doskonałe warunki do różnych rodzajów aktywności. Poza tym w ramach zajęć będziemy kształtować dobre nawyki żywieniowe oraz szeroko pojętą wiedzę o zdrowym stylu życia.

Dzieci i Bóg

Uczymy się od najlepszego Nauczyciela. Jako pedagodzy podtrzymujący tradycje nauczania jezuickiego [https://jezuici.edu.pl/jacy-jestesmy/] chcemy uczniom od najmłodszych lat ukazywać piękno i uniwersalność Ewangelii oraz wspierać rodziny w wychowaniu w wierze katolickiej. Rozwój duchowy dotyka całego człowieka, dlatego będziemy stosowali metody oddziałujące na wszystkie zmysły poprzez programy „Spotkanie z Chrystusem” (jezuicki program z Ameryki Południowej) oraz elementy Katechez Dobrego Pasterza (wykorzystujący metodę montesoriańską).

 

Nasi partnerzy

Client9
Client8
Client4
Client6
Client5
Client3
Client1