Spacer wirtualny

Jacy jesteśmy

Misją szkoły jest kształtowanie wielkodusznych młodych ludzi obdarzonych społeczną wrażliwością, kompetentnych i odpowiedzialnych, przygotowanych do pełnienia ważnych funkcji społecznych, dla których wiara w Boga urzeczywistnia się w relacjach  z innymi. Formowanie „LUDZI DLA INNYCH” wyraża się przede wszystkim w trosce o INTEGRALNY ROZWÓJ KAŻDEGO UCZNIA, indywidualnym podejściu do jego potrzeb i talentów oraz wspieraniu rodziny w procesie wychowania.

Misję pragniemy realizować poprzez JEZUICKI MODEL WYCHOWANIA, solidne nauczanie, starannie przygotowane zajęcia pozalekcyjne oraz współpracę z innymi szkołami, szczególnie jezuickimi, w kraju i zagranicą.

Nasi partnerzy

Client8
Client4
Client7
Client6
Client5
Client3
Client1