Spacer wirtualny

Pedagogia ignacjańska – jacy jesteśmy

Naszym mottem jest hasło ,,być dla innych’’. Interpretujemy je jako chęć uczynienia świata bardziej ludzkim poprzez realizację uniwersalnych wartości takich jak prawda, piękno i dobro, które leżą u podstaw edukacji jezuickiej. Codziennie staramy się rozwijać duchowość naszych uczniów, m.in. poprzez kilkuminutową modlitwę, celebrowanie szkolnych uroczystości i świąt, a także wplatanie elementów filozofii w zajęcia języka polskiego, historii czy religii.

Działamy w oparciu o tradycje pedagogii ignacjańskiej, której nazwa pochodzi od założyciela Towarzystwa Jezusowego – Ignacego Loyoli. Nasza placówka to miejsce, w którym dziecko już od początku edukacji wczesnoszkolnej może rozwijać swój potencjał, zarówno społeczny, jak i intelektualny. Pomagamy także w rozwijaniu ich talentów w czasie licznych zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych. Dbamy o aktywność fizyczną uczniów, dając im do dyspozycji przyległe do budynku szkoły Centrum Sportowe u Jezuitów wyposażone m.in. w basen i salę gimnastyczną. Innym ważnym elementem kształcenia w naszej szkole jest udostępnienie dziecku możliwości wyrażania siebie poprzez zajęcia artystyczne.

Podstawą działalności każdej szkoły jezuickiej, w tym naszej, jest uwrażliwianie uczniów na losy innych ludzi i otoczenia. Oprócz udziału w licznych akcjach wolontariackich dzieci i młodzież uczestniczą w warsztatach ekologicznych, gdzie uczą się jak dbać o środowisko. Największą nagrodą jest dla nas świadomość, że dziecko nauczone pozytywnych wartości chętnie przekazuje je innym.

Nasi partnerzy

%name Jacy jesteśmy
%name Jacy jesteśmy
%name Jacy jesteśmy
%name Jacy jesteśmy
%name Jacy jesteśmy
%name Jacy jesteśmy
%name Jacy jesteśmy