Spacer wirtualny

Być dla innych

“Być dla innych” to słowa będące mottem naszej szkoły, a swe korzenie mające w wypowiedziach najwyższych przełożonych zakonu jezuitów dotyczących istoty edukacji. Ojciec Generał Pedro Arrupe streścił cel wychowania w jezuickich ośrodkach jako „kształtowanie mężczyzn i kobiet dla innych”.

Następny Ojciec Generał – Peter Hans Kolvenbach – w przemówieniu wygłoszonym w Winnipeg w Kanadzie 14 maja 1986 r. stwierdził, że ideałem absolwenta szkoły jezuickiej jest osoba harmonijnie uformowana: kompetentna pod względem intelektualnym, otwarta na wzrastanie, religijna, kierująca się miłością, zaangażowana w niesieniu sprawiedliwości przez ofiarną służbę Bogu i ludziom. Powiedział też, że celem wychowania w edukacyjnych ośrodkach jezuitów nie było nigdy proste przyswajanie pewnej sumy informacji i umiejętności lub przygotowanie do kariery, chociaż jest to samo w sobie ważne i pożyteczne dla tworzenia chrześcijańskiej wspólnoty. Wskazał natomiast, że najistotniejszym celem wychowania w szkołach średnich prowadzonych przez jezuitów jest pełny wzrost osoby prowadzący do działania przenikniętego duchem obecności Jezusa Chrystusa – uformowanie człowieka “dla innych”.

Kierując się tymi wskazaniami, w naszej szkole podejmujemy szereg działań związanych ze służbą ludziom biednym, opuszczonym, chorym, potrzebującym pomocy. Przez te aktywności pragniemy kształtować ducha wrażliwości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za świat.

Nasi partnerzy

Client8
Client4
Client7
Client6
Client5
Client3
Client1