Skip to content

Prywatna szkoła podstawowa i liceum katolickie – nasza misja

Być dla innych, kochać i służyć we wszystkim…

                                                                                                                              motto szkoły

Zespół Szkół Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Gdyni jest wspólnotą uczniów, nauczycieli, pracowników administracji oraz rodziców wspieraną przez absolwentów i dobroczyńców. Społeczność ta, inspirowana wiarą w Jezusa Chrystusa, kontynuuje jezuicką tradycję wychowawczą, którą zainicjowano na Pomorzu ponad pół wieku temu w Gimnazjum Jezuitów w Gdyni Orłowie.

Misją szkoły jest kształtowanie wielkodusznych młodych ludzi obdarzonych społeczną wrażliwością, kompetentnych i odpowiedzialnych, przygotowanych do pełnienia ważnych funkcji społecznych, dla których wiara w Boga urzeczywistnia się w relacjach  z innymi. Formowanie „LUDZI DLA INNYCH” wyraża się przede wszystkim w trosce o INTEGRALNY ROZWÓJ KAŻDEGO UCZNIA, indywidualnym podejściu do jego potrzeb i talentów oraz wspieraniu rodziny w procesie wychowania.

Misję pragniemy realizować poprzez JEZUICKI MODEL WYCHOWANIA, solidne nauczanie, starannie przygotowane zajęcia pozalekcyjne oraz współpracę z innymi szkołami, szczególnie jezuickimi, w kraju i za granicą.

 

Nasi partnerzy

 
Skip to content