Spacer wirtualny

Sztuka jako metoda nauczania jezuickiego

“Wszystkie dzieci rodzą się artystami. Najtrudniejsze jest zachowanie w sobie artysty podczas dorastania.”

Pablo Picasso

Poprzez realizowanie idei edukacji jezuickiej rozumiemy proponowanie dziecku różnych sposobów na rozwijanie się, dzięki czemu istnieje większe prawdopodobieństwo, że znajdzie swój ulubiony i będzie się udoskonalało w określonym kierunku. Jednym z takich sposobów są oferowane przez naszą prywatną szkołę katolicką zajęcia artystyczne.

Ważne jest, by dzieciom już od początków szkoły podstawowej uświadamiać, że sztuką może zajmować się każdy, nawet bez fachowego przygotowania, ponieważ jest to jeden z najlepszych sposobów na wyrażanie siebie – jest ona sposobem komunikacji i myślenia. Niesłychanie rozwija w uczniach, szczególnie najmłodszych, ale nie tylko, wyobraźnię i kreatywność. Uczy ich jednocześnie symbolicznych języków, które mają zastosowanie we wszystkich dziedzinach, które określimy jako typowo ludzkie.

„Wyobraźnia jest fundamentem wszystkiego, co wyłącznie i jednoznacznie ludzkie. Jest podstawą języka, sztuki, nauki, systemów filozoficznych i całego bogactwa ludzkiej kultury”

Ken Robinson, Uchwycić Żywioł

Poprzez sztukę nasi uczniowie uczą się staranności, skupienia i zaangażowania. Ona także pokazuje im, że każdy jest inny i inaczej postrzega świat. Różnorodność, którą w ten sposób poznają, okazuje się wspólnym bogactwem, które prowadzi do współpracy i budowania relacji.

Dlatego w naszych szkołach sztuka jest uważana za bardzo ważny element wszechstronnego rozwoju uczniów. 

Uczniowie zarówno na etapie edukacji podstawowej, jak i licealnej, poznają sztukę i ją tworzą. Sztuka jest dla nas nie tyle przedmiotem, ale metodą uczenia. Obok sztuk plastycznych i muzycznych wprowadzamy jako elementy nauczania także teatr i taniec.

 

Nasi partnerzy

gdfalm e1552910617728 Sztuka
pkt logo Sztuka
Logo IRS Sztuka
semeko logo Sztuka
plywalnia Sztuka
logo arrupe Sztuka
jezuici logo Sztuka