Spacer wirtualny

469 lat historii szkół jezuickich

Edukacja to najbardziej znany obszar działalności jezuitów na świecie. Pierwsza szkoła stosująca model pedagogii ignacjańskiej zapoczątkowany przez św. Ignacego Loyolę powstała w 1548 r. w Messynie na Sycylii. Dziś jezuici prowadzą ponad 800 szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz licealnych w ponad 60 krajach, a także odpowiadają za międzynarodowe stowarzyszenie (Fe y Alegria), skupiające ponad 1300 szkół w najuboższych miejscach świata.

W Polsce pierwszą jezuicką szkołą było kolegium w Braniewie (1565 r). Do czasów rozbiorów, zakon jezuitów był najważniejszą instytucją zajmującą się edukacją podstawową i licealną w Polsce. Kolegia w Wilnie i Lwowie z czasem przekształciły się w akademie. Likwidacja (tzw. kasata) zakonu w 1773 r. spowodowała powołanie Komisji Edukacji Narodowej, która przejęła zarząd nad 137 placówkami edukacyjnymi prowadzonymi wcześniej przez jezuitów.

Po wznowieniu działalności zakonu (1814 r.), jedną z najbardziej znanych i nowoczesnych szkół jezuickich było kolegium w Chyrowie koło Przemyśla, gdzie uczyli się m.in. Eugeniusz Kwiatkowski i Jan Brzechwa.

Historia współczesnego Zespołu Szkół Jezuitów w Gdyni sięga roku 1937, kiedy uruchomiono w Orłowie Męskie Gimnazjum Jezuitów. Pomysłodawcą założenia szkoły jezuitów w Gdyni był wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski. Szkoła, z sześcioletnią przerwą na czas wojny, istniała do roku 1947, w którym ówczesne władze skutecznie uniemożliwiły dalszy rozwój placówki.

Po latach przerwy, 3 września 1994 r., rozpoczęło swoją działalność Ogólnokształcące Liceum Jezuitów, które nawiązuje do tradycji Gimnazjum Jezuitów w Gdyni (Orłowie), a także dawniejszych szkół jezuitów z Wilna i Chyrowa.

Do reaktywowania tradycji nauczania jezuickiego w Gdyni w znacznej mierze przyczynili się wychowankowie przedwojennych placówek jezuickich, tworząc Towarzystwo Przyjaciół Liceum Jezuitów. Obok liceum w 2001 r. utworzono Gimnazjum Jezuitów,natomiast w 2014 r.  zainaugurowano istnienie Zespołu Szkół Jezuitów, skupiającego w sobie obie szkoły. Od 1 września 2017 r. ruszyła także prywatna Szkoła Podstawowa Jezuitów.

Dziś w Polsce jezuici prowadzą szkoły w Gdyni, Nowym Sączu, Krakowie i Mysłowicach.

Nasi partnerzy

%name Historia
%name Historia
%name Historia
%name Historia
%name Historia
%name Historia
%name Historia