Spacer wirtualny

Wychowankowie Zespołu Szkół Jezuitów w Gdyni

Absolwenci naszej prywatnej szkoły katolickiej skupiają w sobie dwie zasadnicze grupy byłych wychowanków, do jednej należą absolwenci liceum z Orłowa, do drugiej absolwenci liceum i gimnazjum z Tatrzańskiej.

Udział edukacji jezuickiej w kształceniu młodzieży w Gdyni ma swoje początki w roku 1937, kiedy to jezuici podjęli się prowadzenia szkoły w Orłowie. Pierwsza matura pod okiem jezuitów odbyła się tej szkole w roku 1939. Lata II wojny światowej przerwały edukacyjną działalność jezuitów w Orłowie, ale już w roku 1945 szkoła ta została ponownie otwarta. Niestety w roku 1947, po przeprowadzeniu pierwszego po wojnie egzaminu maturalnego jezuici musieli wycofać się z tej pracy, gdyż władze komunistyczne coraz skuteczniej oddzielały Kościół od edukacji. Jezuici nie zaprzestali jednak z pracy wychowawczej i edukacyjnej i prowadzili ją przy parafii św. Stanisława Kostki przy ul. Tatrzańskiej 35, a po upadku systemu komunistycznego podjęli pracę edukacyjną jako nauczyciele religii w szkołach państwowych usytuowanych na terenie parafii. Nie rezygnując z tej pracy, w roku 1994 jezuici otworzyli Liceum im. św. Stanisława Kostki. Pierwsza matura odbyła się w tym liceum w roku 1998. Poszerzając działalność edukacyjną w Gdyni jezuici otworzyli następnie gimnazjum w roku 2001, w we wrześniu 2017 roku katolicką szkołę podstawową.

Nasza absolwentka pani Wiceprezydent Miasta Gdyni

Katarzyna Gruszecka Spychała, absolwentka naszego Liceum, dnia 1.12.2014 r. objęła stanowisko Wiceprezydenta Miasta Gdyni. Pani Katarzyna uczyła się w Liceum Jezuitów w latach 1996-2000 (na zdjęciu w okularach i żółtej koszulce), jej wychowawcą był początkowo O. Wojciech Żmudziński SJ a potem pani Ewa Jaczewska. Gratulujemy objęcia tak prestiżowego stanowiska. Życzymy sił i pokoju ducha w wypełnianiu odpowiedzialnych obowiązków.

Katarzyna Gruszecka Absolwenci

 Katarzyna Gruszecka wspominana jest w naszej szkole jako uczennica zdolna, pracowita i pełna pozytywnej energii. Szczególnie mocno odznaczała się talentem literackim i organizacyjnym. Już w pierwszej klasie ujawniła swoje zdolności literackie – napisała artykuł na temat św. Wojciecha na „Konkurs historyczno-literacki z okazji 1000-lecia Miasta Gdańska”. Jej ujęcie tematu wzbudziło wielkie zainteresowanie gdyż nie tak jak większość kolegów opisała życie tego Patrona Polski ale przedstawiła je jako opowieść Nali Ferber o jej fascynacji tym świętym. Jej praca zajęła I miejsce i otrzymała Nagrodę fundacji Księdza Prymasa Polski – Józefa Kardynała Glempa. Praca ta, jak też wszystkie inne nagrodzone prace, została opublikowana w książce „Ze świętym Wojciechem w trzecie tysiąclecie” i wydana w serii „Podróże w głąb czasu”. Zapał organizacyjny Katarzyny ujawnił się natomiast zwłaszcza przy organizowaniu (wspólnie z Anną Manasterską) „III Gdyńskiego Spotkania Młodych Dziennikarzy”, które odbyło się w dniach 27-30 czerwca 1998 r. W spotkaniu tym wzięło udział 42 licealistów ze szkół katolickich z całej Polski, a zajęcia warsztatowe prowadzili trójmiejscy dziennikarze. Całe to wydarzenie, wraz ze stroną organizacyjną Katarzyna opisała w artykule zamieszczonym w Splocie 1(8)99 – tu dodatkowo można z uznaniem ocenić jej kunszt pisarski.

Ciekawych wydarzeń z życia szkoły z udziałem Katarzyny Gruszeckiej jest bardzo dużo i trudno je wszystkie wymienić i opisać. Widać jednak jasno, że Katarzyna dobrze się czuła w Liceum Jezuitów i znalazła tu znakomite miejsce do rozwijania swoich uzdolnień i pasji. Naszą szkołę wspomina miło i jak tylko pozwala jej na to czas stawia się na spotkaniach absolwentów. Z sympatią wspomina nauczycieli a szczególnym szacunkiem darzyła ówczesnego dyrektora szkoły O. Tadeusza Pawlickiego, na którego pogrzebie dała piękne świadectwo, że „non omnis moriar”.

Wychowana w duchu „bycia dla innych”, przesiąknięta ideą „kochać i służyć we wszystkim” i żyjąca miłością do Gdyni będzie z pewnością odpowiedzialnie pełniła powierzony jej urząd Wiceprezydenta Miasta.

 

Piotr Malinowski – niezłomny w utrwalaniu pamięci o patriotach

Piotr jest jednym z prekursorów działań związanych z odzyskiwaniem pamięci o “Żołnierzach Wyklętych”. Za wybitną aktywność związaną z utrwalaniem pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu w dniu 4 września 2010 roku Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z Prezydentem Miasta Gdańska uhonorował Piotra medalem ”Pro Memoria”.

Piotr Absolwenci

Wyróżnienie “Pro Memoria” jest nadawane za wybitne zasługi, ma ono szczególne znaczenie, gdyż przyznawane jest przez ludzi, którzy poświecili swoje życie walce o wolną Polskę, a Piotr jest jednym z niewielu przedstawicieli młodego pokolenia docenionym przez seniorów.

Piotr od wielu lat jest współorganizatorem i komendantem Pieszego Rajdu Łupaszki (w tym roku już XIII edycja). Prócz czynnej służby instruktorskiej w ZHR jest Prezesem Stowarzyszenia Historycznego im. 5 Wileńskiej Brygady AK. Dzięki aktywności Piotra i jego zespołu już tysiące młodych osób miało okazję poznać historie wyklętych m.in. Łupaszki, Inki czy Zagończyka.
Piotrze – gratulujemy postawy i życzymy wytrwałości w działaniu!

Nasi partnerzy

%name Absolwenci
%name Absolwenci
%name Absolwenci
%name Absolwenci
%name Absolwenci
%name Absolwenci
%name Absolwenci