Spacer wirtualny

Duchowość

„Jest czymś wielce niebezpiecznym chcieć wszystkich prowadzić tą samą drogą do doskonałości; taki człowiek nie rozumie, jak różne i jak liczne są dary Ducha Świętego.”

Św. Ignacy Loyola

Dla osób wierzących duchowość jest czymś naturalnym, choć czasem mylona z praktykami religijnymi. Ona jest aspektem życia, który odnosi się do spraw najważniejszych, do „wielkich pytań”: kim jestem?, skąd się bierze moja wartość?, jaki jest sens mojego życia?, jak być szczęśliwym?, jak przeżywać cierpienie i śmierć? Osoba w każdym wieku mierzy się z tymi pytaniami i szuka na nie odpowiedzi. Duchowość pozwala nam także – przez praktykę modlitwy i uważności, czyli bycia tu i teraz – doświadczyć bycia obdarowanymi, a z tego rodzi się wdzięczność i pozytywne nastawienie do życia.

W naszych szkołach stwarzamy klimat pozwalający uczniom spokojnie zmierzyć się z „wielkimi pytaniami” oraz pokazujemy jak mogą rozwijać duchowy wymiar swojego życia.

Jako szkoły katolickie prowadzone przez zakon jezuitów żyjemy duchowością Kościoła: wspólnie modlimy się, świętujemy, stwarzamy możliwość korzystania z sakramentów. Szczególne ważna jest dla nas duchowość ignacjańska, która nieustannie inspiruje naszą pedagogię. Staramy się także poszerzać wiedzę i szacunek uczniów wobec innych religii i tradycji duchowych.

Wspieraniu rozwoju duchowego służą:

  • codzienna kilkuminutowa modlitwa w szkole
  • szkolne uroczystości i święta
  • szkolne lub klasowe nabożeństwa i msze św. (średnio raz w miesiącu)
  • rekolekcje szkolne przygotowywane dla poszczególnych roczników (najczęściej są to trzydniowe rekolekcje wyjazdowe raz w roku)
  • praktyka medytacji i refleksji w ramach rekolekcji i modlitw codziennych
  • lekcje religii gdzie kładziemy szczególny nacisk na umiejętność posługiwania się biblią oraz poznanie i rozumienie różnych tradycji religijnych
  • elementy formacji duchowej w różnych projektach szkolnych i międzyszkolnych
  • elementy filozofii w ramach zajęć lekcyjnych z języka polskiego, historii i religii
  • stała obecność ojca duchownego, innych jezuitów oraz kadry wrażliwej na sprawy duchowe

 

Nasi partnerzy

Client8
Client4
Client7
Client6
Client5
Client3
Client1