Spacer wirtualny

Rekrutacja do prywatnego liceum katolickiego – Zespół Szkół Jezuitów

Uczniowie naszego prywatnego liceum katolickiego rozwijają swoje zdolności i poszerzają horyzonty przez udział w różnych projektach szkolnych, w tym m.in. polsko – hiszpańskiej wymianie młodzieży. Podstawą edukacji w duchu jezuickim jest także wzbogacanie swojej wrażliwości na losy innych ludzi, dlatego chętnie angażujemy naszych podopiecznych w różnego rodzaju akcje wolontariackie, zarówno na rzecz ludzi potrzebujących, jak i ekologii.

Posyłając swoje dziecko do naszej szkoły, przygotujesz je nie tylko do egzaminu maturalnego, ale również do podejmowania dojrzałych, ważnych decyzji życiowych. Inspirując się elementami pedagogii ignacjańskiej, pomagamy ukształtować w uczniu trwały system wartości oparty na Ewangelii. Przygotowujemy do życia, które stanie się zaprzeczeniem stwierdzenia ,,wystarczy, aby dobrzy ludzie nic nie robili a zło zatryumfuje”.

 

Przyjdź i zapoznaj się z naszą ofertą i szkołą!
Jesteśmy dostępni w każdy wtorek w godzinach od 16.00 do 18.00.
Możesz także umówić się z nami w innym dogodnym terminie w sekretariacie ZSJ – sekretariat@jezuici.edu.pl i tel. 58 661 61 80.

Dokumenty związane z procesem rekrutacyjnym do I klasy Liceum Jezuitów na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów 8 klasy szkoły podstawowej:

Ważne! Prosimy razem z uzupełnionym kwestionariuszem składać w sekretariacie dowód wpłaty wpisowego, kserokopię aktu urodzenia oraz 3 zdjęcia.

  1. Oferta edukacyjna Liceum na lata 2020/2021
  2. Klasa HUMANISTYCZNO-MEDIALNA
  3. Klasa BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
  4. Klasa POLITECHNICZNA
  5. Kalendarium naboru na rok szkolny 2020/2021
  6. Opłaty i zasady rekrutacji
  7. Szczegółowe kryteria naboru dla kandydatów po szkole podstawowej
  8. Kwestionariusz kandydata do I klasy OLJ
  9. Zgoda na publikację wizerunku i przetwarzanie danych osobowych
  10. Umowa

 

 

Mundurki szkolne można nabyć, korzystając ze sklepu internetowego na stronie https://mark-mundurki.pl/

Po kliknięciu przycisku SKLEP INTERNETOWY należy podać hasło: Jezuici

Następnie wybrać odpowiednią szkołę i dokonać zakupu.

 

 

liceum baner

 

Nasi partnerzy

Client9
Client8
Client4
Client6
Client5
Client3
Client1