Spacer wirtualny

Rekrutacja do prywatnego liceum katolickiego – Zespół Szkół Jezuitów

Uczniowie naszego prywatnego liceum katolickiego rozwijają swoje zdolności i poszerzają horyzonty przez udział w różnych projektach szkolnych, w tym m.in. polsko – hiszpańskiej wymianie młodzieży. Podstawą edukacji w duchu jezuickim jest także wzbogacanie swojej wrażliwości na losy innych ludzi, dlatego chętnie angażujemy naszych podopiecznych w różnego rodzaju akcje wolontariackie, zarówno na rzecz ludzi potrzebujących, jak i ekologii.

Posyłając swoje dziecko do naszej szkoły, przygotujesz je nie tylko do egzaminu maturalnego, ale również do podejmowania dojrzałych, ważnych decyzji życiowych. Inspirując się elementami pedagogii ignacjańskiej, pomagamy ukształtować w uczniu trwały system wartości oparty na Ewangelii. Przygotowujemy do życia, które stanie się zaprzeczeniem stwierdzenia ,,wystarczy, aby dobrzy ludzie nic nie robili a zło zatryumfuje”.

 

Przedstawiamy wyniki testu kompetencji z języka angielskiego (termin główny i próbny)  – WYNIKI

Jednocześnie informujemy, że ostateczny termin przystąpienia do testu kompetencji z języka angielskiego dla kandydatów do klas pierwszych Ogólnokształcącego Liceum Jezuitów ustalono na 6 czerwca 2019 r. godz. 15.00

Osoby, które nie zaliczyły wcześniejszych testów mogą wystąpić z uzasadnionym wnioskiem o ponowne przystąpienie w dniu 6 czerwca 2019 roku.

W szczególnych wypadkach, na pisanie testu kompetencji, można umówić się indywidualnie za pośrednictwem sekretariatu szkoły. 

 

 

Mundurki szkolne można nabyć, korzystając ze sklepu internetowego na stronie https://mark-mundurki.pl/

Po kliknięciu przycisku SKLEP INTERNETOWY należy podać hasło: Jezuici

Następnie wybrać odpowiednią szkołę i dokonać zakupu.

 

Przyjdź i zapoznaj się z naszą ofertą i szkołą!
Jesteśmy dostępni w każdy wtorek w godzinach od 16.00 do 18.00.
Możesz także umówić się z nami w innym dogodnym terminie w sekretariacie ZSJ – sekretariat@jezuici.edu.pl i tel. 58 661 61 80.

 

Dokumenty związane z procesem rekrutacyjnym do I klasy Liceum Jezuitów na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów 8 klasy szkoły podstawowej:

Ważne! Prosimy razem z uzupełnionym kwestionariuszem składać w sekretariacie dowód wpłaty wpisowego, kserokopię aktu urodzenia oraz 3 zdjęcia.

 1. Oferta edukacyjna Liceum na lata 2019/2020 (4 letnie)
 2. Kalendarium naboru na rok szkolny 2019/2020
 3. Kryteria rekrutacji
 4. Szczegółowe kryteria naboru dla kandydatów po szkole podstawowej
 5. Kwestionariusz kandydata do I klasy OLJ ( 4 letnie)
 6. Zgoda na publikację wizerunku i przetwarzanie danych osobowych
 7. Umowa

 

Dokumenty związane z procesem rekrutacyjnym do I klasy Liceum Jezuitów na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów 3 klasy gimnazjum:

Ważne! Prosimy razem z uzupełnionym kwestionariuszem składać w sekretariacie dowód wpłaty wpisowego, kserokopię aktu urodzenia oraz 3 zdjęcia.

 1. Oferta edukacyjna Liceum na lata 2019/2020 (3 letnie)
 2. Kalendarium naboru na rok szkolny 2019/2020
 3. Kryteria rekrutacji
 4. Szczegółowe kryteria naboru dla kandydatów po gimnazjum
 5. Kwestionariusz kandydata do I klasy OLJ (3 letnie)
 6. Zgoda na publikację wizerunku i przetwarzanie danych osobowych
 7. Umowa

 

Dokumenty związane z procesem rekrutacyjnym do I klasy Liceum Jezuitów na rok szkolny 2018/2019:

 1. Oferta edukacyjna Liceum na lata 2018/2019 – 2020/2021
 2. Kalendarium naboru na rok szkolny 2018/2019
 3. Kryteria rekrutacji
 4. Kwestionariusz kandydata do I klasy OLJ
 5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych

 

Dokumenty związane z rekrutacją uzupełniającą do II klasy Liceum Jezuitów na rok szkolny 2018/2019:

 1. Oferta edukacyjna Liceum na lata 2018/2019 – 2019/2020
 2. Zasady wybierania przedmiotów rozszerzonych
 3. Kryteria rekrutacji
 4. Kwestionariusz kandydata do klasy drugiej
 5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych

liceum baner

 

Nasi partnerzy

Client9
Client8
Client4
Client6
Client5
Client3
Client1