Skip to content

Prywatne liceum przyjazne dziecku i rodzicom – Rada Rodziców

Jako nowoczesna szkoła staramy się, by nasza placówka była miejscem przyjaznym każdemu – uczniowi, nauczycielowi, ale także rodzicom. W naszym prywatnym liceum katolickim prężnie działa Rada Rodziców, która bierze czynny udział w życiu szkoły i ma realny wpływ na najważniejsze podejmowane przez placówkę decyzje. Poniżej znajduje się skład obecnej Rady Rodziców, z którymi, w razie pytań bądź wątpliwości, można skontaktować się mailowo lub telefonicznie. Dziękujemy Wam za owocną współpracę!

Przewodnicząca : Wioletta Zielińska – Reszka

Z-ca:              Anna Dobaczewska            

Skarbnik:    Matylda Ozimiek- Kamińska

 

Z członkami Rady Rodziców można kontaktować się przez dziennik elektroniczny LIBRUS.

Nasi partnerzy

 
Skip to content