Spacer wirtualny

Jezuicka szkoła podstawowa – Rada Rodziców

Rada Rodziców to bardzo ważny element funkcjonowania szkoły. Poza nieocenionym wsparciem w czasie imprez szkolnych rodzice naszych uczniów są ważnym głosem, który mówi nam zarówno o tym, co robimy dobrze, jak i o tym, co powinniśmy poprawić. Sugestie opiekunów są doskonałym uzupełnieniem dla idei realizowanego przez nas modelu pedagogii ignacjańskiej i niejednokrotnie pomogły nam rozwiązać wiele problemów. Dziękujemy członkom rady oraz wszystkim innym rodzicom za zaangażowanie w sprawy swoich dzieci – w przypadku jakichkolwiek pytań lub próśb prosimy o kontakt z naszą placówką!

Przewodnicząca : Katarzyna Samula

Z-ca:               Małgorzata Lemiech

Skarbnik:     Iwona Bobrycka

Sekretarz:    Wiktor Mazur

KOMISJA REWIZYJNA:

  1. Oksana Zacharuk
  2. Iwona Borkowska
  3. Aleksandra Lewandowska

Z członkami Rady Rodziców można kontaktować się przez dziennik elektroniczny LIBRUS.

Nasi partnerzy

Client9
Client8
Client4
Client6
Client5
Client3
Client1