Spacer wirtualny

Jezuicka szkoła podstawowa – Rada Rodziców SPJ

Rada Rodziców to bardzo ważny element funkcjonowania szkoły. Poza nieocenionym wsparciem w czasie imprez szkolnych rodzice naszych uczniów są ważnym głosem, który mówi nam zarówno o tym, co robimy dobrze, jak i o tym, co powinniśmy poprawić. Sugestie opiekunów są doskonałym uzupełnieniem dla idei realizowanego przez nas modelu pedagogii ignacjańskiej i niejednokrotnie pomogły nam rozwiązać wiele problemów. Dziękujemy członkom rady oraz wszystkim innym rodzicom za zaangażowanie w sprawy swoich dzieci – w przypadku jakichkolwiek pytań lub próśb prosimy o kontakt z naszą placówką!

Przewodnicząca : Katarzyna Pawłowska-Samula

Z-ca:            Liliana Mazurkiewicz-Łozińska

Skarbnik:    Agnieszka Zdrojewska

Sekretarz: Magdalena Jakubowska

KOMISJA REWIZYJNA:

  1. Aleksandra Lewandowska
  2. Anita Klas
  3. Joanna Załęska

Z członkami Rady Rodziców można kontaktować się przez dziennik elektroniczny LIBRUS lub przez adres mailowy Rady Rodziców rrsp@jeziuici.edu.pl

Nasi partnerzy

%name Rada Rodziców
%name Rada Rodziców
%name Rada Rodziców
%name Rada Rodziców
%name Rada Rodziców
%name Rada Rodziców
%name Rada Rodziców