Spacer wirtualny

Prywatna szkoła podstawowa w Gdyni – samorząd uczniowski

Jednym z celów edukacji jezuickiej jest uczenie dzieci już na etapie szkoły podstawowej odpowiedzialności za swoje otoczenie. Dzieci będące członkami naszego samorządu uczniowskiego mają okazję dowiedzieć się, jak można wpływać na losy swojego środowiska i przyczyniać się do zachodzących w nich, pozytywnych zmian. Kształtowanie liderów społeczności wyposażonych w wartości takie jak wewnętrzne piękno, dobro i dążenie do prawdy, jest naszą misją. Zapraszamy wszystkie dzieci do czynnego udziału w strukturach samorządu.

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Jezuitów:

Przewodnicząca:    Julia Lewandowska z kl. 7

Zastępca:                Gabriela Nieziołek z kl. 6

Sekretarz:                Zuzanna Reszka z kl. 8

W składzie pomocniczym znaleźli się: Stefan Bryda z kl. 8, Maja Reszka z kl. 6 i Jan Świerk z kl. 5


Opiekunem Samorządu jest Pani Sylwia Zaborowska-Popaszkiewicz

Nasi partnerzy

%name Samorząd uczniowski
%name Samorząd uczniowski
%name Samorząd uczniowski
%name Samorząd uczniowski
%name Samorząd uczniowski
%name Samorząd uczniowski
%name Samorząd uczniowski