Informacja dla kandydatów do liceum do klas pierwszych dwujęzycznych na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Kandydaci!

Poniżej publikujemy harmonogram testu kompetencji językowych:

29 czerwca 2020 godz. 10:00  i 30 czerwca 2020 godz. 15:00 – I termin

7 lipca 2020 godz. 10:00 – II termin

Zgłoszenia należy dokonać:

W przypadku I terminu do dnia 27 czerwca 2020 do godziny 14:00.

W przypadku II terminu do dnia 6 lipca 2020 do godziny 12:00. superbahis

Kartę zgłoszenia na test należy przesłać drogą mailową na adres sekretariat@jezuici.edu.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach jego pracy.

KARTA ZGŁOSZENIOWA