Skip to content

Stypendia

Ubiegający się o stypendium socjalne, składają w sekretariacie, w terminie do 18 września (I semestr roku szkolnego):
a. podanie wraz z uzasadnieniem
b. formularz zgłoszeniowy
c. dokument stwierdzający wysokość średniego, rocznego dochodu na jednego członka rodziny.

Uwaga! O stypendium socjalne mogą się ubiegać uczniowie, którzy przynajmniej od roku uczęszczają do Zespołu Szkół Jezuitów.

WNIOSEK

Regulamin Komisji Stypendialnej ZSJ

Nasi partnerzy

 
Skip to content