Spacer wirtualny

Opłaty w roku szkolnym 2020/2021

Wpisowe (bezzwrotne w przypadku rezygnacji, zwrotne w przypadku odmowy przyjęcia):

 • równowartość 1 miesięcznego pełnego czesnego

Czesne (płatne 12 miesięcy):

 • klasa “0” (oddział przedszkolny “zerówka”) 1000 zł
 • klasy I – VIII standard: 950 zł
 • klasy VII i VIII – dwujęzyczne: 950 zł

Zniżki na czesne :

 • dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w 2020 r. oraz dla rozpoczynających naukę 01.09.2021: na drugie dziecko: -15%; na trzecie i każde kolejne dziecko: -30%

 

W ramach czesnego:

 • program obowiązkowych zajęć na terenie szkoły (rozszerzony w stosunku do podstawy programowej MEN)
 • opiekę na świetlicy (7.00-18.00 dla klas I-IV) (w czasie pandemii czas pracy może ulec zmianie)
 • opiekę i wsparcie pedagoga, duchownego, psychologa, logopedy i pielęgniarki
 • zajęcia na basenie (45 min/tydzień)
 • zajęcia dodatkowe bezpłatne

Dodatkowo płatne:

 • wyżywienie (klasy 0– III)
 • mundurek i strój dzienny
 • pozalekcyjne zajęcia dodatkowe płatne

Nasi partnerzy

%name Opłaty
%name Opłaty
%name Opłaty
%name Opłaty
%name Opłaty
%name Opłaty
%name Opłaty