Spacer wirtualny

Zapraszamy rodziców na cykl warsztatów SZKOŁA DLA RODZICÓW

Informacje ogólne

Warsztaty będą odbywać się w każdą środę od godz. 18.00  do 19.30 i trwać będą od 2 października 2019 r. do końca maja 2020 r. Udział jest bezpłatny.  Miejsce: sala konferencyjna im. O. Duminuco SJ w ZSJ w Gdyni.

Cel zajęć

Celem zajęć jest rozwój umiejętności wychowawczych, nabycie wiedzy i umiejętności lepszego radzenia sobie w rożnych sytuacjach wychowawczych.  Budowanie porozumienia z dzieckiem, bliska więź,  konstruktywne rozwiązywanie problemów wychowawczych, umiejętne stawianie granic i konsekwencja, które sprzyjają budowaniu satysfakcjonujących relacji z dziećmi oraz obniżają ryzyko wchodzenia w destrukcyjne formy zachowań u nastolatków.

Przewidywana tematyka zajęć

 1. Wprowadzenie- czym będziemy zajmować się podczas zajęć?
 2. Dlaczego dzieci zachowują się tak, a nie inaczej? Funkcje zachowań.
 3. Odkryj indywidualne potrzeby rozwojowe swojego dziecka.
 4. Empatia w komunikacji z dzieckiem. Narzędzia skutecznej komunikacji.
 5. Praktyczne zastosowanie komunikacji empatycznej.
 6. Budowanie więzi z dzieckiem. Odczytywanie i odpowiadanie na potrzeby dziecka.
 7. Uczucia- jaką pełnią funkcje,  jakie wyrażają potrzeby?
 8. Rozwój kompetencji emocjonalnych rodzica.
 9. Nie poddaję się- radzenie sobie z frustracją, zniecierpliwieniem, złością i lękiem rodzicielskim.
 10. Wyrażanie uczuć a kontrola impulsów- jak wspomagać rozwój emocjonalny dziecka?
 11. Jak pomóc dziecku wyrażać złość?
 12.  Wspomaganie rozwoju dziecka lękliwego.
 13. Trudne emocje u dziecka- jak pomóc przejść kryzysowe sytuacje w rodzinie?
 14.  Dziecko w grupie. Co robić jak pojawi się problem?
 15.  Jak zachęcać dziecko do współpracy?
 16.  Jak pomóc przeżyć porażkę?
 17. Jak pomóc dziecku przełamywać zniechęcenie?
 18. Budowanie w dziecku poczucia wartości.
 19. Odkrywanie talentów i wzmacnianie pozytywnej samooceny.
 20.  Skuteczne stawianie granic dzieciom.
 21. Zasady obowiązujące w rodzinie oraz ich egzekwowanie.
 22. Sposoby na problemy z odrabianiem lekcji i obowiązkami domowymi.
 23.  Rozsądne korzystanie z nowoczesnych technologii, Internetu i mediów społecznościowych- jak rozmawiać z dziećmi, stawiać granice i egzekwować.  
 24.  Rozwiązywanie konfliktów między rodzeństwem.
 25.  Nagradzanie, karanie, wyciąganie konsekwencji. Zalety i wady poznanych metod.
 26. Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na tematy trudne?
 27. Dynamika rozwoju rodziny, pokonywanie kryzysów rozwojowych i rodzinnych. 

 Ewaluacja zajęć- co udało się uzyskać i zmienić dzięki zajęciom?

Forma zajęć

Podczas zajęć wykorzystywane są następujące metody: mini-wykład, prezentacja, ćwiczenia aktywizujące, podgrupy zadaniowe, dyskusja, pytania kierowane, mini-scenki, scenki odtwarzane, scenki- stop- klatki, scenki trzech stron, informacje zwrotne, „rundki”.

Uzasadnienie przyjętej koncepcji

Program Szkoły dla Rodziców jest programem autorskim. Tematyka zawiera najważniejsze kwestie dotyczące wychowania i wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży. Plan zajęć oparty jest na doświadczeniach indywidualnej pracy z dziećmi, nastolatkami, rodzicami oraz wieloletnim doświadczeniu prowadzenia warsztatów dla rodziców. Metody pracy pozwalają na wzbogacenie wiedzy, a przede wszystkim na rozwinięcie umiejętności wychowawczych poprzez uczestniczenie w zajęciach praktycznych. Tym, co wyróżnia tę Szkołę dla Rodziców to: aktualne spojrzenie na problemy rodzica, omawianie sytuacji bieżących, praktyczne podejście, dostosowanie ćwiczeń do indywidualnych problemów uczestników.

Spodziewane efekty

 • Nabycie wiedzy związanej z aktualnymi problemami dzieci i młodzieży,
 • Polepszenie świadomości własnych oddziaływań wychowawczych,
 • Podniesienie umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych,
 • Upewnienie się w skutecznych sposobach wychowawczych,
 • Zmiana utartych schematów komunikacyjnych,
 • Podniesienie umiejętności wytyczania granic dzieciom i egzekwowania zasad,
 • Nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 • Wzrost kompetencji emocjonalnych rodzica,
 • Bliższy kontakt z dzieckiem,
 • Efektywna komunikacja z dzieckiem.

Osoby prowadzące

JOANNA ŚLUSARSKA– psycholog, posiada również wykształcenie pedagogiczne, trener Centrum Arrupe, uczestniczka wielu szkoleń i konferencji z zakresu wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, prowadzi warsztaty, szkolenia i konsultacje dla młodzieży, rodziców i wychowawców, na co dzień pracuje jako psycholog w Zespole Szkół Jezuitów w Gdyni.

MAGDALENA KULKA- pedagog, oligofrenopedagog, psychoonkolog, terapeuta zajęciowy, posiada doświadczenie w pracy wychowawczej w świetlicach opiekuńczo- wychowawczych, z osobami niepełnosprawnymi oraz z dziećmi przewlekle chorymi i ich rodzicami, prowadzi projekty profilaktyczne dla młodzieży.

Nasi partnerzy

Client9
Client8
Client4
Client6
Client5
Client3
Client1