Spacer wirtualny

Ubiegający się o stypendium socjalne, składają w sekretariacie, w terminie do 28 lutego (II semestr roku szkolnego 2018/2019):
a. podanie wraz z uzasadnieniem
b. formularz zgłoszeniowy
c. dokument stwierdzający wysokość średniego, rocznego dochodu na jednego członka rodziny.

WNIOSEK_Zespół Szkół Jezuitów

Regulamin Komisji Stypendialnej ZSJ

Nasi partnerzy

%name Stypendium socjalne II semestr
%name Stypendium socjalne II semestr
%name Stypendium socjalne II semestr
%name Stypendium socjalne II semestr
%name Stypendium socjalne II semestr
%name Stypendium socjalne II semestr
%name Stypendium socjalne II semestr
%d bloggers like this: