Spacer wirtualny

Ubiegający się o stypendium socjalne, składają w sekretariacie, w terminie do 28 lutego (II semestr roku szkolnego 2018/2019):
a. podanie wraz z uzasadnieniem
b. formularz zgłoszeniowy
c. dokument stwierdzający wysokość średniego, rocznego dochodu na jednego członka rodziny.

WNIOSEK_Zespół Szkół Jezuitów

Regulamin Komisji Stypendialnej ZSJ

Nasi partnerzy

gdfalm e1552910617728 Stypendium socjalne II semestr
pkt logo Stypendium socjalne II semestr
Logo IRS Stypendium socjalne II semestr
semeko logo Stypendium socjalne II semestr
plywalnia Stypendium socjalne II semestr
logo arrupe Stypendium socjalne II semestr
jezuici logo Stypendium socjalne II semestr