Spacer wirtualny

Ubiegający się o stypendium socjalne, składają w sekretariacie, w terminie do 15 września (I semestr roku szkolnego):
a. podanie wraz z uzasadnieniem
b. formularz zgłoszeniowy
c. dokument stwierdzający wysokość średniego, rocznego dochodu na jednego członka rodziny.

WNIOSEK

Regulamin Komisji Stypendialnej ZSJ

Nasi partnerzy

%name Stypendia
%name Stypendia
%name Stypendia
%name Stypendia
%name Stypendia
%name Stypendia
%name Stypendia
%d bloggers like this: