Spacer wirtualny

1. Projekt “Australia” jest organizowany przez Zespół Szkół Jezuitów w porozumieniu z St Aloysius College w Sydney.

2. Uczestnictwo w projekcie “Australia” jest nagrodą dla wyróżniających się uczniów II klas Ogólnokształcącego Liceum Jezuitów (OLJ).

Nie mogą uczestniczyć w projekcie osoby:
– które miały w OLJ ocenę naganną lub nieodpowiednią z zachowania w 2. semestrze II klasy OLJ;
– które otrzymały naganę dyrektora w II klasie OLJ;
– które mają choć jedną ocenę niedostateczną z przedmiotów na zakończenie 1. semestru II klasy OLJ;
– których stan zdrowia lub stopień samodzielności uniemożliwia pełne i aktywne uczestnictwo w projekcie.

3. Projekt “Australia” polega na czterotygodniowym okresie nauki w St Aloysius’ College w Sydney. Uczestnicy projektu mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i innych aktywnościach szkolnych.

Osoby uczestniczące w projekcie “Australia” mają przesunięty termin klasyfikacji na koniec sierpnia.

4. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za wszystkie inne aktywności, wycieczki, które są przeprowadzone po oficjalnym zakończeniu projektu (zakończenie roku szkolnego w St Aloysius College).

5. Proces rekrutacyjny odbywa się w następujących etapach:

 • Zainteresowani uczniowie zgłaszają się do wychowawcy, który następnie dokonuje wstępnej weryfikacji kandydatów (na podstawie kryteriów z punktu 2.). Wychowawca przekazuje listę koordynatorowi projektu. Kandydaci zaakceptowani przez wychowawcę podlegają procedurze rekrutacyjnej według następujących kryteriów:
 • Oceny roczne w klasie I (15%; średnia 6,0 – 15 pkt, niższe – proporcjonalnie).
 • Oceny półroczne w klasie II (15%; średnia 6,0 – 15 pkt, niższe – proporcjonalnie).
 • Zaangażowanie w życie klasy i szkoły w czasie nauki w OLJ (30%)
  Ocenia się m.in.: uczestnictwo w projektach edukacyjnych, zaangażowanie w samorządzie szkolnym lub klasowym, inne pochwały uwzględnione w dzienniku elektronicznym.
  Oceny dokonuje koordynator w porozumieniu z wychowawcą przydzielając następującą ilość punktów (duże zaangażowanie 30 pkt; średnie zaangażowanie – 20 pkt; małe zaangażowanie 10 pkt.; brak zaangażowania – 0 pkt)
  Posługiwanie się językiem angielskim (20%)
  Oceny dokonuje nauczyciel języka anielskiego na podstawie konsultacji z nauczycielem uczącym danego ucznia języka angielskiego oraz przygotowanej wypowiedzi ustnej w skali (celujący – 20 pkt; bardzo dobry – 15 pkt; dobry – 7 pkt; poniżej dobrego – 0 pkt.)
 • Realizowanie hasła “Być dla innych” (20%)
  Ocenia się m.in.: udokumentowane zaangażowanie w wolontariat, zaangażowanie w wolontariat szkolny, pracę na rzecz innych uczniów (pomoc w rekolekcjach itp.), postawa bezinteresowności, otwartości, łatwość nawiązywania relacji.
  Oceny dokonuje szkolny zespół wychowawczy wraz z wychowawcą przydzielając następującą ilość punktów (realizacja w stopniu wyróżniającym się 20 pkt; realizacja w stopniu przeciętnym – 10 pkt; realizacja w stopniu niskim 0 pkt.).
 • Koordynator przekazuje wyniki rekrutacji osobom kandydującym do projektu oraz dyrektorowi OLJ.
 • Dyrektor OLJ po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji rozmawia z rodzicami uczniów, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie.
 • Dyrektor OLJ podejmuje ostateczną decyzję o tym, ilu i którzy uczniowie będą uczestniczyć w projekcie i ogłasza ją publicznie.

6. Uczniowie mogą zgłaszać swoje uwagi do procedury rekrutacyjnej i jej wyników przez 7 dni kalendarzowych od przekazania im informacji o wynikach (punkt 6.D.) Uwagi zgłaszają pisemnie koordynatorowi projektu.

7. Głównym koordynatorem projektu w roku szkolnym 2018/2019 jest p. Joanna Pyzalska.

Nasi partnerzy

gdfalm e1552910617728 Kryteria rekrutacyjne dla projektu Australia
pkt logo Kryteria rekrutacyjne dla projektu Australia
Logo IRS Kryteria rekrutacyjne dla projektu Australia
semeko logo Kryteria rekrutacyjne dla projektu Australia
plywalnia Kryteria rekrutacyjne dla projektu Australia
logo arrupe Kryteria rekrutacyjne dla projektu Australia
jezuici logo Kryteria rekrutacyjne dla projektu Australia