Skip to content
Kryteria rekrutacyjne dla projektu “Australia”

Kryteria rekrutacyjne dla projektu “Australia”

1. Projekt “Australia” jest organizowany przez Zespół Szkół Jezuitów w porozumieniu z St Aloysius College w Sydney.

2. Uczestnictwo w projekcie “Australia” jest nagrodą dla wyróżniających się uczniów II klas Ogólnokształcącego Liceum Jezuitów (OLJ).

Nie mogą uczestniczyć w projekcie osoby:
– które miały w OLJ ocenę naganną lub nieodpowiednią z zachowania w 2. semestrze II klasy OLJ;
– które otrzymały naganę dyrektora w II klasie OLJ;
– które mają choć jedną ocenę niedostateczną z przedmiotów na zakończenie 1. semestru II klasy OLJ;
– których stan zdrowia lub stopień samodzielności uniemożliwia pełne i aktywne uczestnictwo w projekcie.

3. Projekt “Australia” polega na czterotygodniowym okresie nauki w St Aloysius’ College w Sydney. Uczestnicy projektu mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i innych aktywnościach szkolnych.

Osoby uczestniczące w projekcie “Australia” mają przesunięty termin klasyfikacji na koniec sierpnia.

4. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za wszystkie inne aktywności, wycieczki, które są przeprowadzone po oficjalnym zakończeniu projektu (zakończenie roku szkolnego w St Aloysius College).

5. Proces rekrutacyjny odbywa się w następujących etapach:

 • Zainteresowani uczniowie zgłaszają się do wychowawcy, który następnie dokonuje wstępnej weryfikacji kandydatów (na podstawie kryteriów z punktu 2.). Wychowawca przekazuje listę koordynatorowi projektu. Kandydaci zaakceptowani przez wychowawcę podlegają procedurze rekrutacyjnej według następujących kryteriów:
 • Oceny roczne w klasie I (15%; średnia 6,0 – 15 pkt, niższe – proporcjonalnie).
 • Oceny półroczne w klasie II (15%; średnia 6,0 – 15 pkt, niższe – proporcjonalnie).
 • Zaangażowanie w życie klasy i szkoły w czasie nauki w OLJ (30%)
  Ocenia się m.in.: uczestnictwo w projektach edukacyjnych, zaangażowanie w samorządzie szkolnym lub klasowym, inne pochwały uwzględnione w dzienniku elektronicznym.
  Oceny dokonuje koordynator w porozumieniu z wychowawcą przydzielając następującą ilość punktów (duże zaangażowanie 30 pkt; średnie zaangażowanie – 20 pkt; małe zaangażowanie 10 pkt.; brak zaangażowania – 0 pkt)
  Posługiwanie się językiem angielskim (20%)
  Oceny dokonuje nauczyciel języka anielskiego na podstawie konsultacji z nauczycielem uczącym danego ucznia języka angielskiego oraz przygotowanej wypowiedzi ustnej w skali (celujący – 20 pkt; bardzo dobry – 15 pkt; dobry – 7 pkt; poniżej dobrego – 0 pkt.)
 • Realizowanie hasła “Być dla innych” (20%)
  Ocenia się m.in.: udokumentowane zaangażowanie w wolontariat, zaangażowanie w wolontariat szkolny, pracę na rzecz innych uczniów (pomoc w rekolekcjach itp.), postawa bezinteresowności, otwartości, łatwość nawiązywania relacji.
  Oceny dokonuje szkolny zespół wychowawczy wraz z wychowawcą przydzielając następującą ilość punktów (realizacja w stopniu wyróżniającym się 20 pkt; realizacja w stopniu przeciętnym – 10 pkt; realizacja w stopniu niskim 0 pkt.).
 • Koordynator przekazuje wyniki rekrutacji osobom kandydującym do projektu oraz dyrektorowi OLJ.
 • Dyrektor OLJ po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji rozmawia z rodzicami uczniów, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie.
 • Dyrektor OLJ podejmuje ostateczną decyzję o tym, ilu i którzy uczniowie będą uczestniczyć w projekcie i ogłasza ją publicznie.

6. Uczniowie mogą zgłaszać swoje uwagi do procedury rekrutacyjnej i jej wyników przez 7 dni kalendarzowych od przekazania im informacji o wynikach (punkt 6.D.) Uwagi zgłaszają pisemnie koordynatorowi projektu.

7. Głównym koordynatorem projektu w roku szkolnym 2018/2019 jest p. Joanna Pyzalska.

Nasi partnerzy

 
Skip to content