Komiks Inmazja na Gdynię

Inkowie, Aztekowie i Majowie u Jezuitów? Zapraszamy na komiks wprowadzający do tygodnia hiszpańskiego, który przygotowała pani Barbara Malinowska.