“Ad maiora natus sum” – Rok Ignacjański w naszej szkole

We wrześniu w klasach licealnych naszej szkoły odbędzie się cykl zajęć inspirowany wierszem Cypriana Kamila Norwida ‘A ty się odważ”. Prace plastyczne, tłumaczenia na inne języki, interpretacje tekstów, wiersze uczniów… – przed uczniami olbrzymi wybór. Najciekawsze, kreatywne prace zostaną opublikowane.  Ad maiora natus sum  (Do większych rzeczy zostałem stworzony)  A ty się odważ  A ty się odważ świętym stanąć Pana  A ty się odważ stanąć jeden sam  Być świętym – […]

więcej