Godziny wychowawcze ze światem w kl. 4a SPJ

Klasa 4a w ramach godzin wychowawczych realizuje program Polskiej Akcji Humanitarnej „Godziny wychowawcze ze światem”. Chcemy stawiać wspólnie pierwsze kroki na nieskończonej drodze do poznawania naszego fascynującego świata, pełnego współzależności oraz wspólnych wartości.
Ostatnio rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób widzimy kontynenty na mapach i dlaczego nie jest to obraz rzeczywisty.
Wychowawczyni Agnieszka Puchała

Zdjęcia: https://photos.app.goo.gl/tu9RyhQZnsFgn6Za7