Dzień Afrykański

Wszem i wobec ogłaszamy, że z całej akcji wsparcia edukacji dzieci w Zambii zebraliśmy aż 3766 zł! W tym z quizu charytatywnego OLJ o Afryce 250 zł, z Dnia Afrykańskiego 2523 zł i z puszki, która stała u nas na portierni od wizyty ojca Andrzeja – misjonarza, który opowiadał nam o sytuacji dzieci w Zambii – 993 zł!
Dziękujemy wszystkim, którzy tak serdecznie zaangażowali się na różne sposoby w tę akcję! Dziękujemy pani Ani Wąśniewskiej i pani Bogusi Kochańskiej, które opowiadały nam o swoich doświadczeniach z misji. Dziękujemy uczniom liceum, którzy zaangażowali się w przygotowania i obsługę stanowisk, a szczególnie Amelii Dobranieckiej i Weronice Jareckiej za organizację!
Wszystkim uczniom i wychowawcom klas 1-3 SPJ za prace, które zrobili na kiermasz, oraz wszystkim uczniom, którzy przygotowali jedzeni