Spacer wirtualny

Dokumenty rekrutacyjne

Przy zgłaszaniu dziecka prosimy o jednorazowe dostarczenie następujących dokumentów (bez kompletnej dokumentacji, nie będzie możliwości umówienia się na rozmowę rekrutacyjną) do sekretariatu szkoły (dni nauki szkolnej: 8.00-16.00).

  • wypełniony kwestionariusz (można pobrać tutaj)
  • trzy zdjęcia dziecka (format legitymacyjny)
  • kopia skróconego aktu urodzenia
  • zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych (można pobrać tutaj)
  • potwierdzenie wpłaty „Wpisowego” – powinno być wpłacone na konto Zespołu Szkół Jezuitów przed złożeniem kwestionariusza. Jeśli kandydat nie dostanie się do szkoły, wpisowe jest zwracane. W przypadku rezygnacji kandydata z własnej woli po ogłoszeniu wyników i przyjęciu do szkoły, wpisowe nie będzie zwracane. Wpisowe nie jest częścią czesnego.
  • dla kandydatów do klas II, IV do VIII: wykaz ocen semestralnych i z zachowania z bieżącego roku szkolnego
  • dla kandydatów do klasy I: informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole wydaną przez przedszkole, a w przypadku dziecka 6-letniego, które nie korzysta w tym roku szkolnym z wychowania przedszkolnego: opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z przepisami prawa.

Najpóźniej w czasie rozmowy rekrutacyjnej należy także dostarczyć:

Po zakończeniu roku szkolnego:

  • oryginał świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2019/2020
  • karta zdrowia (w przypadku kandydatów do klas od II wzwyż)
  • Bilans sześciolatka (w przypadku kandydatów do klas I)

Nasi partnerzy

%name Dokumenty rekrutacyjne
%name Dokumenty rekrutacyjne
%name Dokumenty rekrutacyjne
%name Dokumenty rekrutacyjne
%name Dokumenty rekrutacyjne
%name Dokumenty rekrutacyjne
%name Dokumenty rekrutacyjne