Misja szkoły

 

MISJA GIMNAZJUM i OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO LICEUM JEZUITÓW

IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W GDYNI

 

                                                                                                       Być dla innych, kochać i służyć we wszystkim...
                                                                                                                                                                          motto szkoły

 

Gimnazjum i Liceum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Gdyni (Zespół Szkół Jezuitów) jest wspólnotą uczniów, nauczycieli, pracowników administracji oraz rodziców wspieraną przez absolwentów i dobroczyńców. Społeczność ta, inspirowana wiarą w Jezusa Chrystusa, kontynuuje jezuicką tradycję wychowawczą, którą zainicjowano na Pomorzu ponad pół wieku temu w Gimnazjum Jezuitów w Gdyni Orłowie.

Misją szkoły jest kształtowanie wielkodusznych młodych ludzi obdarzonych społeczną wrażliwością, kompetentnych i odpowiedzialnych, przygotowanych do pełnienia ważnych funkcji społecznych, dla których wiara w Boga urzeczywistnia się w relacjach  z innymi. Formowanie "LUDZI DLA INNYCH" wyraża się przede wszystkim w trosce o INTEGRALNY ROZWÓJ KAŻDEGO UCZNIA, indywidualnym podejściu do jego potrzeb i talentów oraz wspieraniu rodziny w procesie wychowania.

Misję pragniemy realizować poprzez JEZUICKI MODEL WYCHOWANIA, solidne nauczanie, starannie przygotowane zajęcia pozalekcyjne oraz współpracę z innymi szkołami, szczególnie jezuickimi, w kraju i zagranicą.

klucz

Towarzystwo Jezusowe w Polsce       semeko1    plywalniawoltersNSP Pitagoraslogo-arrupe

 
Kontakt:
 
Zespół Szkół Jezuitów: Gimnazjum Jezuitów i Ogólnokształcące Liceum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Gdyni
Adres: ul. Tatrzańska 35 81-313 Gdynia
NIP: 586-22-87-077
REGON: 221998243
Tel: +48 58 661 61 80
Fax: +48 58 621 02 66
księgowość: [email protected]
kadry: [email protected]ici.edu.pl
Konto Zespółu Szkół Jezuitów
PKO BP SA:  88 1440 1084 0000 0000 1667 4575

 

Opracował Dominik Regliński na postawie Joomlashine

szk kont